×
1 Zvolte certifikát EITC/EITCA
2 Získejte přístup k elektronickému učení a elektronickému testování
3 Získejte certifikaci EU IT za několik dní!

Potvrďte své IT kompetence v rámci evropské certifikace IT (EITC/EITCA) odkudkoli na světě plně online!

Akademie EITCA

Standard osvědčování digitálních dovedností Evropského institutu pro certifikaci IT zaměřený na podporu rozvoje digitální společnosti

ODSTRANIT DETAILY?

VYTVOŘIT ÚČET

Informační technologie v podnikání je hlavní hnací silou růst.Zvyšte svou kariéru. Získejte certifikaci EU v oblasti Business IT online.

POUŽÍVEJTE 80% DOTACE EITCA ACADEMY DSJC DO 2/10/2022 – VAŠE DOTACE BYLA NYNÍ UPLATNĚNA – MŮŽETE POKRAČOVAT

Dotace promine 80 % poplatků za certifikační programy EITCA Academy při registraci do 2/10/2022. Vaše dotace je nyní aktivována. Dotační kód můžete poslat na svůj e-mail a použít jej později nebo na jiném zařízení.

EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

Evropská akademie pro certifikaci informačních technologií

Oficiální certifikace EU EITCA pro používání informačních technologií
v podnikání.

Plně on-line a mezinárodně přístupná Evropská akademie pro certifikaci podnikových informačních technologií z Bruselu EU, řízená Evropským institutem pro certifikaci informačních technologií.

Hlavním posláním Akademie EITCA je poskytovat po celém světě mezinárodně uznávaný standard certifikace formálních kompetencí založený na EU, ke kterému mají přístup všechny zúčastněné strany, aby podpořil rozvoj informační společnosti dalším růstem EU a globální ekonomiky.

Standard je založen na společné certifikaci EITCA/BI Academy a příslušné skupině certifikací EITC. Celkový poplatek za certifikaci EITCA/BI je 1100 EUR, ale díky dotaci EITCI lze poplatek snížit o 80% (z 1100 EUR na 220 EUR) pro všechny zúčastněné účastníky (bez ohledu na jejich status, místo bydliště a národnost) za předpokladu na podporu inkluzivní digitální společnosti.

Certifikace akademie EITCA zahrnuje otevřený přístup ke vzdělávacím materiálům a platformě e-learningu.

Jak to fungujeve 3 jednoduchých krocích

(po výběru EITCA Academy nebo vybrané řady certifikátů EITC z plného katalogu EITCA/EITC)

Učte se a cvičte

Při přípravě na zkoušky postupujte podle online učebních osnov. Nejsou žádné hodiny třídy, učíte se a cvičíte, kdy můžete.

Získejte certifikaci EITCA

Po přípravě absolvujete plně online zkoušky EITC. Po absolvování všeho získáte certifikát EITCA Academy.

Zahajte svou kariéru

EU vydal EITCA Academy Academy s podrobnými dodatky je formálním potvrzením vašich kompetencí.

Učte se a cvičte online

Postupujte podle online materiálů s otevřeným přístupem a připravujte se na zkoušky. Nejsou žádné hodiny třídy, studujete, kdy můžete.

 • Akademie EITCA sdružuje programy EITC
 • Každý program EITC je dlouhý 15 hodin
 • Každý program EITC definuje rozsah příslušné on-line zkoušky
 • Používáte e-learningovou platformu EITCA Academy s nepřetržitým přístupem k otevřeným materiálům a didaktikám
 • Získáte také přístup k požadovanému softwaru

Získejte certifikaci EITCA

Po přípravě absolvujete plně online zkoušky EITC. Po absolvování všeho získáte certifikát EITCA Academy.

 • Získáte svůj osobní certifikát EITCA/BI Computer Graphics Academy
 • Podrobný dodatek k diplomu EITCA/BI
 • Navíc 17 příslušných certifikátů EITC
 • Všechny dokumenty vydané a potvrzené v Bruselu, zasílané do zahraničí
 • Všechny dokumenty byly vydávány také v elektronické podobě s elektronickým ověřením

Zahajte svou kariéru

Osvědčení EITCA Academy s dodatkem a všechny substituční certifikáty EITC dobře potvrzují vaše dovednosti.

 • Zahrňte jej a předveďte do svého životopisu
 • Předložte to svému dodavateli nebo zaměstnavateli
 • Dokažte svůj profesionální pokrok
 • Ukažte svou aktivitu v mezinárodním vzdělávání a seberozvoji
 • Najděte si požadovanou pracovní pozici, získejte povýšení nebo najděte nové smlouvy
 • Připojte se k cloudové komunitě EITCI

EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE
Projektový management - eMarketing - databáze

 • Interaktivní počítačové grafiky vzdálené přednášky, cvičení a laboratoře výhradně přes internet (s poskytovaným požadovaným zkušebním softwarem)
 • Komplexní program včetně 9 kurzů EITC (135 hodin) s přístupem k softwaru a konzultacemi s didaktickými pracovníky, který bude dokončen do jednoho měsíce
 • Postupy zkoušek a certifikace zcela vzdálené přes internet s certifikáty EU EITCA Computer Graphics vydané v Bruselu v tištěné a elektronické podobě
 • Adaptivní úroveň obtížnosti vhodná pro pokročilé i začínající grafické návrháře s malými nebo žádnými předchozími dovednostmi v oblasti CG

etca-cg-1024x721Certifikát EITCA/CG Computer Graphics Academy je oficiální, mezinárodně uznávané osvědčení o způsobilosti EU, systematizující teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti počítačové grafiky. Jedná se o provádění Digitální agendy Evropské komise pro Evropu na základě strategie Evropa 2020 v oblasti šíření a certifikace digitálních kompetencí.

Počítačová grafika je jednou z nejdůležitějších a nejrozšířenějších aplikací informačních technologií v moderní ekonomice a společnosti, které se stále více digitalizují. V současné době je základem moderního marketingu, projektování produktů, architektury, zábavy a umění. Vytvořeno s využitím vhodných nástrojů se stává stále nezbytným prvkem vizuální komunikace (včetně webových stránek, filmů, reklam, videoher, multimediálních prezentací, tisku, fotografie, užitného designu a mnoha dalších). V éře postupující digitalizace života jsou dovednosti v oblasti počítačové grafiky stále důležitější a roli kvalifikovaných grafiků na moderním trhu práce nelze podceňovat. Odborné kompetence v oblasti počítačové grafiky lze využít v nesčetném počtu aplikací v zaměstnání, profesních činnostech a osobním životě. Formální potvrzení těchto dovedností oficiálním certifikátem EU EITCA/CG dále zvyšuje jejich hodnotu, zejména v očích potenciálních zaměstnavatelů.

Certifikát EITCA/CG poskytuje osvědčení o odborných kompetencích v oblasti výroby vizuálních výtvorů v rastrových (Adobe Photoshop), vektorových (Adobe Illustrator) a 3D grafických, uměleckých a technických designech (včetně vizuálního webového designu s technologiemi Adobe Dreamweaver a Flash). , vytváření animací a interaktivní grafiky, jakož i porozumění aspektům korporátní identity a grafického designu v kontextu široce chápaného umění a technologie. Získání certifikátu Akademie EITCA/CG je spojeno se získáním znalostí a složením závěrečných zkoušek ve všech 10 jednotlivých kurzech EITC tvořících Akademii (k dispozici samostatně jako samostatné certifikace EITC). Více podrobností naleznete na FAQ stránky.

Program EITCA/CG Computer Graphics Academy zahrnuje 10 samostatných kurzů EITC (kurzy certifikace evropských informačních technologií) s celkem 150 hodin didaktického obsahu (15 hodin za každý kurz EITC).
Níže je uveden seznam certifikačních kurzů EITC zahrnutých do kompletního programu EITCA/CG Computer Graphics Academy v souladu se specifikacemi Evropského institutu pro certifikaci informačních technologií EITCI. Kliknutím na příslušný kurz EITC zobrazíte podrobný program.

Jednotlivé kurzy EITC lze zakoupit také samostatně, aniž by bylo nutné zakoupit úplnou akademii, v tomto případě se však nevztahuje podpora EU.

EITCA/CG Computer Graphics Academy je pokročilý vzdělávací a certifikační program s rozsáhlým didaktickým obsahem, který odpovídá mezinárodním postgraduálním studiím v kombinaci s průmyslovým školením a překonává standardní nabídky školení v oblasti grafiky v různých oblastech počítačové grafiky dostupné na trhu. Obsah certifikačního programu EITCA Academy je specifikován a standardizován Evropským institutem pro certifikaci informačních technologií EITCI v Bruselu. Tento program je postupně aktualizován z důvodu pokroku IT v souladu s pokyny institutu EITCI a podléhá pravidelným akreditacím.

Personalizované certifikáty, které účastník získá po absolvování EITCA/CG Academy, se skládají z certifikátu EITCA/CG Computer Graphics Academy a 9 konkrétních certifikátů EITC/CG. Níže jsou uvedeny vzorky všech těchto certifikátů:

etca-cg-1024x721EITC-CG-BL1-AAH08101234-dod EITC-CG-BL2-AAH08101234-dod EITC-CG-APS-AAH08101234-dod EITC-CG-AIDF-AAH08101234-dod EITC-CG-AI-AAH08101234-dod EITC-CG-AF-AAH08101234-dod EITC-CG-AD-AAH08101234-dod EITC-CG-SU-AAH08101234-dod EITC-CG-GIMP-AAH08101234-dod

Certifikáty EITCA i EITC obsahují jméno účastníka, název certifikačního programu, datum vydání a jedinečné certifikační ID. Certifikáty EITC navíc obsahují podrobný popis obsahu programu spolu s výsledkem procentního skóre zkoušky a automatickým online ověřením certifikátu založeným na QR kódu. Systém skenování QR kódů umožňuje snadné rozpoznávání strojů a automatizaci ověřování certifikátů, ale ruční ověření pravosti a podrobnosti certifikace je také možné poskytnutím certifikačního ID a příjmení držitele ve službě ověřování EITCI. Ve validační službě EITCI jsou uloženy všechny osobní certifikace a v případě ztráty fyzické certifikace lze odtud objednat další vydání. Existuje také možnost stáhnout si osobní certifikace ve formátu PDF. K certifikátu EITCA je navíc přiložen dodatek k certifikaci s podrobným popisem celého programového obsahu Akademie EITCA (uvádějící všechna tato data ve společné formě spolu s vyčíslenými procentními výsledky). Všechny certifikáty jsou akreditovány vydávajícím Evropským institutem pro certifikaci informačních technologií EITCI.

Proces učení i zkušební postupy v rámci EITCA Academy se provádějí na dálku v rámci e-learningové platformy. Didaktický proces prováděný přes internet s využitím jakéhokoli klientského zařízení je časově a místně plně flexibilní, eliminuje požadavky na fyzickou přítomnost účastníků a odstraňuje bariéry přístupnosti (jako jsou geografické bariéry nebo bariéry časových pásem).

Po přihlášení k vybranému programu EITCA/EITC získají účastníci přístup k personalizovanému e-learningovému prostředí s asynchronní metodologií učení, bez jakýchkoli požadavků na časování.

EITC/EITCA e-learningová didaktika zdůrazňuje:

 • Didaktický proces lze zahájit kdykoli (nábor je otevřen po celý rok) a lze jej provést kdykoli (např. Ve večerních hodinách nebo o víkendech) a z jakéhokoli místa, s použitím jakéhokoli klientského zařízení s přístupem na internet.
 • Aktuální a funkční didaktické zdroje jsou pro účastníka nepřetržitě k dispozici v rámci e-learningové platformy.
 • Široký rozsah didaktického obsahu umožňuje přizpůsobit proces učení potřebám začátečníků i pokročilých účastníků.
 • Veškerý didaktický obsah je k dispozici jako elektronické zdroje na e-learningové platformě (e-přednášky, e-cvičení a e-laboratoře).
 • Každý program EITC může být dokončen i za pouhé 2 dny, zatímco program EITCA Academy může být dokončen v období odpovídajícím počtu programů EITC, které obsahuje, např. V případě akademie EITCA/CG by to bylo 18 dní (obvyklá standardní doba) dokončení je jeden měsíc).
 • Neexistují však žádné časové požadavky na dokončení programů EITC/EITCA a doba dokončení zcela závisí na preferenci účastníka na intenzitě učení.

Interaktivní didaktický proces EITC/EITCA na platformě e-learningu zahrnuje neomezenou dostupnost odborných konzultací. On-line poradenství může kdykoli zahájit účastník, který potřebuje pomoc.

V závislosti na potřebách účastníka může být poradenství omezeno na zodpovězení konkrétních otázek nebo řešení problémů spojených s didaktickým programem. Lze jej také rozšířit na výukové programy a rady, až po individuální didaktický přístup založený na pokroku účastníka. Poradenské služby jsou založeny na komunikačním systému e-learningové platformy a také na individuálním e-mailovém kontaktu a v případě potřeby na chatu s odborníky v reálném čase.

E-learningová platforma zpracovává statistiku všech vzdělávacích aktivit účastníka během implementace didaktického programu, a umožňuje tak konzultantům individualizovat jejich přístup při správné pomoci potřebám účastníka učení. Podrobné zprávy o činnosti jsou platformou automaticky zpracovávány a předkládány konzultujícím odborníkům, aby mohli vědět, které části programu byly nejproblematičtější a vyžadují zaměření. Model individuálního doučování a koučování v závislosti na vzdělávacích potřebách účastníků je založen na podobných přístupech na předních univerzitách a je charakterizován zvyšováním efektivnosti učení, které navíc motivuje účastníky ke zvýšenému úsilí v učení, když se rozhodnou zahájit poradenskou pomoc.

cs

On-line didaktika je vždy programována do kurzů EITC, které končí úplným vzdáleným vyšetřením EITC prováděným přes internet, bez potřeby fyzické přítomnosti ve vyšetřovacím centru. Zkouška má formu uzavřeného testu, včetně 15 náhodných testových otázek s výběrem odpovědí na daný obsah kurzu EITC. Tento vzdálený test provádí účastník v rámci e-learningové platformy (pokud je účastníkovi předložen interaktivní test, který implementuje náhodný výběr testových otázek, schopnost vrátit se k zodpovězeným nebo nezodpovězeným otázkám a časové omezení, které je 45 minut). Úspěšné hodnocení zkoušky EITC je 60% kladných odpovědí, ale nesplnění tohoto limitu umožňuje účastníkovi opakovat zkoušku bez dalších poplatků (existují 2 pokusy o opakování zkoušky zdarma, po nichž další opakované zkoušky vyžadují zpracování platebního poplatku ve výši 20 EUR) . Účastník může opakovat absolvovaný test pro zlepšení skóre pro lepší prezentaci v certifikaci.

Absolvování všech zkoušek EITC, které představují certifikaci EITCA, vede k vydání příslušného certifikátu EITCA Academy účastníkovi, včetně všech zahrnutých certifikátů EITC. Neexistují žádné další zkoušky EITCA Academy (zkoušky jsou přiděleny pouze do kurzů EITC, přičemž každý z nich je vydán certifikátem EITC, zatímco certifikát EITCA Academy je vydáván až po absolvování příslušné skupiny zkoušek EITC). Skóre uvedená na certifikaci EITCA Academy jsou skóre všech certifikací EITC, které zahrnují určitou akademii EITCA. Všechny postupy jsou implementovány plně vzdáleně v Bruselu a ceritifikát je zaslán účastníkovi, zatímco digitální certifikace je trvale uložena v ověřovací službě EITCI.

Certifikační proces spolu se všemi zkouškami je prováděn plně vzdáleně on-line v rámci moderní e-learningové platformy v asynchronním režimu. Díky flexibilně organizovanému e-learningovému didaktickému procesu spolu se všemi zkouškami prováděnými vzdáleně a asynchronně přes internet (umožňující nejvyšší flexibilitu v čase s účastníkem samostatně organizujícím jeho vzdělávací činnost podle vlastního uvážení) není nutná fyzická přítomnost účastníka , proto je eliminováno mnoho překážek.

Certifikace EITCA Academy a EITC jsou kompatibilní s Evropským systémem přenosu a akumulace kreditů (zkrátka ECTS). Pokud studujete na evropské univerzitě (ne nutně v EU, ale v zemi, která se účastní standardu ECTS), můžete za absolvování vysokoškolského nebo postgraduálního studijního programu v rámci celostátního vysokoškolského systému účtovat dokončení kurzů EITCA Academy nebo EITC. To je možné, protože certifikáty EITCA Academy a EITC jsou kompatibilní se standardem ECTS a přiřazují skóre ECTS podle standardní specifikace. Přesto je stále na straně správy univerzity, zda ve vašem akademickém studijním programu přijme nebo odmítne účtování dokončení určitého certifikačního kurzu EITC (takové šetření by mělo být učiněno děkanovi spolu s příslušnými certifikáty EITC/EITCA a jejich doplňky). Certifikace EITC a EITCA jsou poskytovány s podrobnými programovými dodatky, které umožní řádné zvážení obsahové rovnocennosti s příslušným univerzitním kurzem nebo odpovídajícím množstvím kvalifikací a kompetencí i univerzitami v zemích, které se neúčastní systému ECTS. .

Akademie EITCA se skládají ze skupin jednotlivých certifikačních programů EITC, z nichž každý je přidělen s definovaným počtem kreditů ECTS, uděleným po získání certifikace. Stupnice klasifikace založené na pertole EITC/EITCA je také plně kompatibilní s klasifikační stupnicí ECTS, čímž podporuje přijímání externích výsledků učení. Evropský systém přenosu a akumulace kreditů (ECTS) slouží jako standard založený na EU pro srovnávání výsledků a výsledků akademického studia studentů vysokoškolského vzdělávání v celé Evropské unii a dalších evropských zemích usilujících o účast na standardu ECTS. Za úspěšně absolvované předměty se uděluje odpovídající počet kreditů ECTS. Kredity ECTS slouží jako reference pro srovnání složitosti kurzů v různých vysokých školách a dohody mezi těmito institucemi o uznání kurzů absolvovaných v různých institucích na základě kreditů ECTS podporují mezinárodní výměnu studentů EU a studium v ​​zahraničí. Je třeba poznamenat, že mnoho zemí má podobné standardy, které mohou také snadno účtovat kredity ECTS. Získání kreditů ECTS v programu EITC/EITCA jistě pozitivně přispěje k vašemu akademickému chování na jakékoli univerzitě.

Po dotaci EITCI je EITCA/BI Business Information Academy potvrzující profesionální IT kompetence mezinárodně přístupná v rámci 80% dotovaného EITCI poplatku pro občany EU i mimo EU po celém světě (bez ohledu na státní příslušnost a status), což umožňuje získat profesionální certifikaci obchodních informací vydanou v Brusel v rámci zlomku nákladů spojených se studiem v zahraničí v EU.

Rozvíjejte a formálně potvrzujte profesionální grafické a designové dovednosti svých zaměstnanců online v Bruselu.

Pokud vás nebo vaši organizaci zajímá program, dotace EITCI umožní 80% snížení poplatku za evropskou certifikační akademii IT podporujícího šíření standardu (snížení poplatku za EITCI platí po celém světě pro občany EU i mimo EU bez ohledu na jejich stav zaměstnání).

eu

Všechny níže uvedené certifikační programy EITC jsou zahrnuty do EITCA/BI Business Information Academy

Každou certifikaci EITC si můžete zakoupit samostatně, ale v EITCA/BI Academy získáte přístup ke všem výše uvedeným

Účast v EITCA/BI Business Information Academy s 80% dotací EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subs sníží váš poplatek na pouhých 220 EUR namísto 1100 EUR pravidelného poplatku. Když se zaregistrujete na EITCA/BI Academy bez dotace EITCI DSJC, stále vám ušetří 770 EUR z hodnoty 1870 EUR z jejích 17 substitučních evropských programů certifikace IT EITC.

Pokyny EITCI

Plně on-line implementace pokynů Evropského institutu pro certifikaci informačních technologií v oblasti certifikace odborných kompetencí Business Information

E-learning s vlastním tempem

Můžete dokončit celou akademii EITCA/BI stejně rychle jako za jediný měsíc

Uznaný standard

Více než 100 000 certifikátů EITC/EITCA vydávaných po celém světě mezinárodními institucemi uznávajícími tento standard

Přístup k softwaru

Chcete-li se naučit a dobře se připravit na vzdálené zkoušky EITC, můžete použít zkušební přístup dodavatele ke veškerému příslušnému podnikovému IT softwaru.

STUDIJNÍ OBCHODNÍ INFORMACE V BRUSELU PLNĚ ON-LINE A ZÍSKEJTE CERTIFIKOVANOU DÁLKU EU

Máte nárok na 80% dotaci EITCI, avšak časově a počtem míst pro EITCA/BI Academy

DŮVODY NA ÚČAST NA AKADEMII EITCA/BI

Níže naleznete přehled výhod účasti na EITCA/BI Academy, které můžete zvážit. Upozorňujeme, že poté, co se rozhodnete přihlásit do jakéhokoli programu certifikace EITC nebo EITCA Academy, můžete rezignovat do 30 dnů a získat zaručenou plnou náhradu.

UZNÁVÁ CERTIFIKACI IT

Evropská certifikace IT vydaná v Bruselu je standardem osvědčení o způsobilosti vyvinutým a šířeným od roku 2008

K dnešnímu dni

Osnovy s úrovněmi postupu od začátečníků po profesionály, které lze dokončit i za 1 měsíc

FLEXIBILNÍ DISTANTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Plně online certifikační postup s online konzultacemi a dálkovými zkouškami - studium odkudkoli a kdykoli

KOMPLEXNÍ ATTESTMENT ZRUČNOSTÍ

Vaše osvědčení o akademii EITCA s dodatkem a všechny příslušné certifikáty EITC vydané v Bruselu k potvrzení vašich dovedností

PRAXE SOFTWARE

Předání v rámci příslušného softwaru se zkušebním přístupem jako součást přípravy praktických prvků certifikačního postupu

80% DOTACE EITCI

Platí pro všechny účastníky bez ohledu na státní příslušnost, bydliště a status a snižuje poplatky za akademii EITCA o 80% na 220 EUR

VZDĚLÁVÁNÍ TOMMOROWU, DNES

Dálkové vzdělávání a dálkové zkoušky vám poskytují svobodu přístupu k certifikaci EU EITCA/EITC kdekoli a kdykoli za zlomek nákladů spojených se studiem v zahraničí v Bruselu v EU. Kvalitní rozvoj digitálních kompetencí těží nejen z osobního prospěchu, ale je také součástí celosvětového růstu informační společnosti a podporuje digitální globální trh a ekonomiku zítřka. Není to jen vaše, ani budoucnost EU.

Institut EITCI
Akademie EITCA představuje řadu tematicky souvisejících certifikačních programů EITC, které lze dokončit samostatně, což samo o sobě odpovídá standardům odborného vzdělávání v oblasti IT. Certifikace EITCA a EITC představují důležité potvrzení příslušných IT znalostí a dovedností držitele, které jednotlivcům na celém světě posilují tím, že potvrzují své kompetence a podporují jejich kariéru. Evropská norma pro certifikaci IT vyvinutá institutem EITCI od roku 2008 usiluje o posílení digitální gramotnosti, šíření odborných kompetencí v oblasti IT v oblasti celoživotního učení a boj proti digitálnímu vyloučení tím, že podporuje lidi se zdravotním postižením, jakož i osoby s nízkým sociálně-ekonomickým statusem a mládež terciární školy. To je v souladu s pokyny politiky digitální agendy pro Evropu stanovenými v jejím pilíři podpory digitální gramotnosti, dovedností a začlenění.

Porovnání EITCA/BI Business Information Academy a jednotlivých certifikátů EITC

 • Jeden certifikát EITC
 •  110.00
 • Jeden vybraný certifikát EITC
 • 15 hodin (může být dokončeno za 2 dny)
 • Učení a zkoušky:
  Online podle vašeho rozvrhu
 • Konzultace:
  Neomezeno, online
 • Opakované zkoušky:
  Neomezené, zdarma
 • Přístup:
  Okamžitě se všemi nezbytnými zkušebními verzemi softwaru
 • Žádná dotace EITCI, žádná lhůta pro dokončení
 • Jednorázový poplatek za vybrané certifikáty EITC
 • Záruka plné vrácení peněz 30 dnů

EITC/CG/AD
ZÁKLADNÍ NÁVRHY WEBOVÉ STRÁNKY (ADOBE DREAMWEAVER)

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/AI/AIF
ZÁKLADNÍ DUŠEVNÍ INTELIGENCE

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/BI/BAS
OBCHODNÍ A SPRÁVNÍ SOFTWARE

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/BI/GADW
INTERNETOVÁ REKLAMA A MARKETINGOVÉ ZÁKLADY (GOOGLE ADWORDS)

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/BI/ITIM
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ŘÍZENÍ

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/BI/MIIT
ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/BI/SDBAMS
SPREADSHEETS A DATABASES V OBCHODNÍCH APLIKACÍCH (MSO EXCEL, MS ACCESS)

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/CG/CGVF
POČÍTAČOVÉ GRAFICKÉ A VIZUALIZAČNÍ ZÁKLADY

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/CG/VICG
VIZUÁLNÍ IDENTIFIKACE V POČÍTAČOVÉ GRAFII

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/DB/DDEF
DATABÁZE A ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ TECHNIKA

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/DB/DDMS
DATABÁZE A SYSTÉMY ŘÍZENÍ DATABÁZE

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/INT/IT1
INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE 1

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/INT/IT2
INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE 2

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/IS/EEIS
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O ELEKTRONICKÉ EKONOMII

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/OS/MSSAM
SPRÁVA A ŘÍZENÍ SOFTWARU (MICROSOFT)

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/SE/CPF
ZÁKLADY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMOVÁNÍ

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/TT/MSF
ZÁKLADNÍ SYSTÉMY MOBILNÍCH SYSTÉMŮ

OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

PREV
NEXT

STANOVISKÁ ÚČASTNÍKŮ EITCA

„Je nezbytné, aby školení umožnilo získat mezinárodní certifikát, i když je učení a zkouška vzdálené, myslím si, že by tyto kurzy měly být více populární.“

MARIE

TOULOUSE, FRANCIE
„Spousta popisů. Vzdělávání na vysoké úrovni. Možnost konzultovat s lektory. Jasnost obsahu.“

CARL

GOTHENBURG, ŠVÉDSKO

MITCH

NEW YORK, USA
"Tréningový program se mi velmi líbil, dal mi nový pohled na počítačovou grafiku."

Evropská akademie pro certifikaci IT je komplexní odborné osvědčení rámec prokazující schopnosti v profesionálních výzvách a postupující v digitální kariéře.

S akademií EITCA získáte přístup k několika evropským programům certifikace IT seskupeným dohromady, aby vám poskytly pomocné dovednosti pro vaši odbornost.

STATISTIKA CERTIFIKAČNÍCH PROGRAMŮ EITCA AADEMIE A EITC

1000 +

CERTIFIKAČNÍ KURZY HODINY PROGRAMU

70 +

EITC A EITCA AKADEMICKÁ CERTIFIKACE K DISPOZICI

1 000 000+

JEDNOTLIVCI 40+ ZEMÍ ZÍSKANÝCH STANDARDEM

50 000 000+

OSOBNÍ HODINY ROZVOJE ZRUČNOSTÍ ON-LINE

20 000 +

NÁSLEDUJÍCÍ A DOPORUČENÍ ZE EU A ZAHRANIČÍ

ODESLAT KÓD DOTACE EITCI NA VÁŠ E-mail

Dotační kód EITCI DSJC zprošťuje 80 % poplatků za jakýkoli certifikační program EITCA Academy v rámci omezeného počtu míst. Dotační kód byl na vaši relaci automaticky použit a můžete pokračovat s vámi zvolenou objednávkou certifikace EITCA Academy. Pokud však nechcete kód ztratit a uložit jej pro pozdější použití (před uzávěrkou) nebo jej použít na jiném zařízení, můžete jej poslat na svou e-mailovou adresu. Vezměte prosím na vědomí, že dotace EITCI DSJC je platná pouze po dobu její způsobilosti, tzn do konce roku XNUMX 2/10/2022. Dotovaná místa EITCI DSJC pro certifikační programy EITCA Academy platí pro všechny účastníky po celém světě. Více se dozvíte na Slib EITCI DSJC.

  TOP
  Chatujte s podporou
  Chatujte s podporou
  Otázky, pochybnosti, problémy? Jsme tu, abychom vám pomohli!
  Spojovací...
  Máš otázku? Zeptej se nás!
  Máš otázku? Zeptej se nás!
  :
  :
  :
  Máš otázku? Zeptej se nás!
  :
  :
  Chatovací relace skončila. Děkuju!
  Ohodnoťte podporu, kterou jste obdrželi.
  dobrý Špatný