×
1 Zvolte certifikát EITC/EITCA
2 Získejte přístup k elektronickému učení a elektronickému testování
3 Získejte certifikaci EU IT za několik dní!

Potvrďte své IT kompetence v rámci evropské certifikace IT (EITC/EITCA) odkudkoli na světě plně online!

Akademie EITCA

Standard osvědčování digitálních dovedností Evropského institutu pro certifikaci IT zaměřený na podporu rozvoje digitální společnosti

ODSTRANIT DETAILY?

VYTVOŘIT ÚČET

EITC/IS/QCF
ZÁKLADNÍ ZÁKLADY CRYPTOGRAPHY

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

EITC/AI/AIF
ZÁKLADNÍ DUŠEVNÍ INTELIGENCE

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

EITC/QI/QIF
INFORMACE O MNOŽSTVÍ A ZÁKLADNÍ POČÍTAČE MNOŽSTVÍ

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

EITC/CG/AD
ZÁKLADNÍ NÁVRHY WEBOVÉ STRÁNKY (ADOBE DREAMWEAVER)

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAHRNUTO DO AKADEMIE POČÍTAČOVÉ GRAFIKY EITCA/CG

EITC/CG/AF
SOFTWARE PRO INTERAKTIVNÍ ANIMACE A GRAFIKU (ADOBE FLASH)

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAHRNUTO DO AKADEMIE POČÍTAČOVÉ GRAFIKY EITCA/CG

EITC/CG/BL1
3D grafický a vizualizační software (BLENDER) 1

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAHRNUTO DO AKADEMIE POČÍTAČOVÉ GRAFIKY EITCA/CG

EITC/CG/BL2
3D grafický a vizualizační software (BLENDER) 2

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAHRNUTO DO AKADEMIE POČÍTAČOVÉ GRAFIKY EITCA/CG

EITC/CG/SU
3D grafický a vizualizační software (SKETCHUP)

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAHRNUTO DO AKADEMIE POČÍTAČOVÉ GRAFIKY EITCA/CG

EITC/CG/GIMP
SOFTWARE RASTER GRAPHICS PROCESSING (GIMP)

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAHRNUTO DO AKADEMIE POČÍTAČOVÉ GRAFIKY EITCA/CG

EITC/IS/IMCM
ÚVOD DO MODERNÍCH CRYPTOGRAPICKÝCH METOD

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

EITC/IS/EEIS
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O ELEKTRONICKÉ EKONOMII

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

EITC/IS/OS
BEZPEČNOST PROVOZNÍCH SYSTÉMŮ

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

EITC/CN/SCN1
SÍŤ POČÍTAČŮ 1

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

EITC/INT/IT1
INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE 1

EVROPSKÁ CERTIFIKACE IT Teď PLNĚ ON-LINE

ZAČLENĚNY DO EITCA/BI OBCHODNÍ INFORMACE AKADEMIE

PREV
NEXT
TOP