Zásady ochrany osobních údajů akademie EITCA

 

Vaše osobní údaje budou použity ke zpracování vaší objednávky a vaší certifikace EITC/EITCA, jak je podrobně popsáno v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tj. S nařízením (EU) 2016/679 a odpovídajícími právními akty Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Akademie EITCA provozovaná institutem EITCI si klade za cíl šířit odborné kompetence v oblasti IT v rámci oficiálních certifikačních standardů EITC/EITCA, které řídí institut EITCI, za účelem zvýšení růstu přijetí mezinárodního jednotného digitálního trhu a podpory růstu inkluzivní digitální společnosti. Toto je poslání institutu EITCI uskutečňované v rámci programu EITCA Academy, který představuje důležitý prostředek k realizaci poslání institutu EITCI. EITCI Institute tak bude i nadále zavázán k transparentnosti shromažďovaných osobních údajů, způsobu jejich použití a s kým jsou sdíleny. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí, když používáte naše služby, jak je popsáno níže.

Úvod

Programy Evropské informační technologie (EITC) a Evropská akademie pro informační technologie (EITCA) představují nezávislé standardy kvality pro dodavatele vyvinuté pro osvědčování digitálních dovedností a odborné IT dovednosti vyvinuté a šířené za účelem podpory růstu inkluzivní digitální společnosti. Standardy jsou přístupné z Bruselu plně online pod správou Evropského institutu pro certifikaci informačních technologií EITCI, certifikačního orgánu/certifikačního orgánu. Cílem akademie EITCA je poskytnout mezinárodní rámec pro formální hodnocení a potvrzení profesionálních IT kompetencí s dodržováním standardů kvality a překonávání bariér přístupu. Účast na akademii EITCA se neomezuje pouze na Evropskou unii, naopak nabízí jednotlivcům v zahraničí EU příležitost dálkově rozvíjet a potvrzovat své strategické IT kompetence s profesionální certifikací Evropské unie podle standardu EITCI Institute. Akademie EITCA je tedy charakterizována novým přístupem, alternativou a doplňkem klasického odborného vzdělávání a přípravy, protože umožňuje každému na světě studovat v rámci programů EITC/EITCA a poté formálně získávat certifikáty EITCI akreditované v profesionálních informačních technologiích vydávaných v Bruselu „EU v rámci plně online chování, za stejných podmínek po celém světě a bez nutnosti cestovat a studovat fyzicky v Bruselu, čímž se výrazně omezí související náklady a překonají se mnohé překážky v přístupu.

Zásady ochrany osobních údajů akademie EITCA se vztahují na každého účastníka nebo návštěvníka našich služeb. Naši registrovaní uživatelé (dále jen „členové“) sdílejí svou profesní identitu v souladu s certifikačním postupem a jsou schopni zapojit se do své sítě, vyměňovat si znalosti a odborné znalosti, zveřejňovat a prohlížet relevantní obsah, učit se a hledat obchodní a kariérní příležitosti v rámci EITCA Academy. Obsah a data některých našich služeb jsou viditelné pro nečleny („Návštěvníci“). Termín „určené země“ používáme k označení zemí v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Švýcarsku.

Služby

Tyto zásady ochrany osobních údajů, včetně našich zásad cookies, se vztahují na vaše používání našich služeb.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na EITCA Academy a mobilní aplikace spolu s přidruženými komunikacemi a službami (dále jen „služby“), včetně služeb mimo web, jako jsou naše reklamní služby a doplňky, s výjimkou služeb, které uvádějí, že jsou nabízeny na základě jiné zásady ochrany osobních údajů.

Správci údajů a smluvní strany

Institut EITCI (Evropský institut pro certifikaci informačních technologií) bude správcem vašich osobních údajů poskytnutých nebo shromážděných nebo pro ně nebo zpracovaných v souvislosti s našimi službami, zejména certifikace EITC/EITCA; uzavíráte Uživatelskou smlouvu s EITCI Institute. Jako návštěvník nebo účastník našich služeb podléhá shromažďování, používání a sdílení vašich osobních údajů těmto zásadám ochrany osobních údajů (které zahrnují naše zásady souborů cookie a další dokumenty uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů) a aktualizacím.

Přeměna

Změny v zásadách ochrany osobních údajů se vztahují na vaše používání našich služeb po „datu účinnosti“.

EITCI Institute („my“ nebo „nás“) může upravit tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud v nich provedeme významné změny, poskytneme vám oznámení prostřednictvím našich služeb nebo jinými prostředky, abychom vám poskytli příležitost k přezkoumání změn dříve, než začnou stát se efektivní. Pokud namítáte jakékoli změny, můžete svůj účet zavřít.
Berete na vědomí, že vaše další používání našich služeb poté, co zveřejníme nebo zašleme oznámení o našich změnách v těchto zásadách ochrany osobních údajů, znamená, že shromažďování, používání a sdílení vašich osobních údajů podléhá aktualizovaným zásadám ochrany osobních údajů.

1. Údaje, které shromažďujeme

1.1 Údaje, které nám poskytnete

Poskytujete data pro vytvoření účtu u nás.

Registrace

Chcete-li vytvořit účet, musíte poskytnout údaje včetně svého jména, e-mailové adresy nebo mobilního čísla a hesla. Pokud se zaregistrujete pro certifikační službu, budete muset poskytnout informace o platbě (např. Kreditní kartě) a fakturační údaje.
Vytvoříte si profil EITCA Academy (kompletní profil vám pomůže co nejlépe využít našich služeb).

Změna hesla

Máte na výběr z informací ve vašem profilu. Ve svém profilu nemusíte poskytovat další informace; Informace o profilu vám však pomohou získat více z našich služeb. Je na vás, zda chcete do svého profilu zahrnout citlivé informace a tyto citlivé informace zveřejnit. Nezveřejňujte ani nepřidávejte do svého profilu osobní údaje, které byste nechtěli zveřejňovat.

Poskytujete nám další údaje, například synchronizací adresáře nebo kalendáře.

Zveřejňování a nahrávání

Shromažďujeme osobní údaje od vás, když je poskytujete, zveřejňujete nebo nahráváte do našich služeb, například když vyplníte formulář, odpovíte na průzkum nebo zadáte informace. Pokud se rozhodnete importovat svůj adresář, dostaneme vaše kontakty (včetně kontaktních informací, které poskytovatelé služeb nebo aplikace automaticky přidali do vašeho adresáře, když komunikujete s adresami nebo čísly, které ještě nejsou v seznamu).
Pokud synchronizujete své kontakty nebo kalendáře s našimi službami, shromáždíme váš adresář a informace o schůzkách kalendáře, abychom neustále rozšiřovali vaši síť tím, že navrhujeme připojení pro vás a ostatní a poskytujeme o nich informace, např. Časy, místa, účastníky a kontakty.
Nemusíte zveřejňovat ani nahrávat osobní údaje; pokud tak neučiníte, může to omezit vaši schopnost růstu a zapojení do vaší sítě prostřednictvím našich služeb.

1.2 Data od ostatních

Ostatní o vás mohou psát nebo psát.

Obsah a novinky

Vy a ostatní můžete zveřejňovat obsah, který obsahuje informace o vás (jako součást článků, příspěvků, komentářů, videí) v našich službách. Pokud se odhlásíte, shromažďujeme o vás veřejné informace, jako jsou odborné zprávy a úspěchy (např. Udělené patenty, profesní uznání, přednášející konferencí, projekty atd.) A zpřístupňujeme je jako součást našich služeb (např. Návrhy pro váš profil nebo oznámení o zmínkách ve zprávách).
Ostatní mohou synchronizovat své kontakty nebo kalendář s našimi službami.

Kontakt a informace kalendáře

Osobní údaje (včetně kontaktních informací) o vás dostáváme, když ostatní importují nebo synchronizují své kontakty nebo kalendář s našimi službami, spojují své kontakty s profily účastníků nebo odesílají zprávy pomocí našich služeb (včetně pozvánek nebo žádostí o připojení). Pokud se vy nebo ostatní aktivujete synchronizaci e-mailových účtů s našimi službami, shromáždíme také informace „záhlaví e-mailu“, které můžeme spojit s profily účastníků.

Zákazníci a partneři nám mohou poskytnout data.

Partneři

Osobní údaje o vás dostáváme, když využíváte služby našich zákazníků a partnerů, jako jsou zaměstnavatelé, budoucí zaměstnavatelé a systémy sledování uchazečů, které nám poskytují údaje o žádostech o zaměstnání.

Spřízněné společnosti a další služby

Údaje o vás dostáváme, když používáte některé další služby poskytované námi nebo našimi přidruženými společnostmi, včetně společnosti Microsoft. Můžete se například rozhodnout, že nám pošlete informace o svých kontaktech v aplikacích a službách společnosti Microsoft, jako je například Outlook, za účelem zlepšení profesionálních síťových aktivit v našich službách.

1.3 Použití služeb

Protokolováme vaše návštěvy a používání našich služeb, včetně mobilních aplikací.

Údaje o využití zaznamenáváme, když navštívíte nebo jinak používáte naše služby, včetně našich webů, aplikací a technologií platforem (např. Naše pluginy mimo web), například když si prohlížíte nebo kliknete na obsah nebo reklamy (na nebo mimo naše weby a aplikace ), provádět vyhledávání, instalovat nebo aktualizovat jednu z našich mobilních aplikací, sdílet články nebo zasílat dotazy. K identifikaci a přihlášení vašeho použití používáme přihlašovací údaje, soubory cookie, informace o zařízení a adresy internetového protokolu („IP“).

1.4 Cookies, webové majáky a další podobné technologie

Shromažďujeme data pomocí cookies a podobných technologií.

Používáme soubory cookie a podobné technologie (např. Webové majáky, pixely, značky reklam a identifikátory zařízení), abychom vás a/nebo vaše zařízení rozpoznali v různých službách a zařízeních. Povolujeme také některým jiným používat soubory cookie, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie. Soubory cookie můžete ovládat pomocí nastavení prohlížeče a dalších nástrojů. Můžete se také odhlásit z našeho používání souborů cookie a podobných technologií, které sledují vaše chování na stránkách jiných pro reklamu třetích stran, změnou odpovídajícího nastavení ve vašem webovém prohlížeči odpovídajícím způsobem s dokumentací použitého webového prohlížeče.

1.5 Vaše zařízení a umístění

Dostáváme data z vašich zařízení a sítí, včetně údajů o poloze.

Když navštívíte nebo opustíte naše služby (včetně našich pluginů nebo souborů cookie nebo podobné technologie na stránkách jiných), dostaneme adresu URL jak z webu, ze kterého jste přišli, tak z adresy, kterou přejdete na další. Rovněž získáme informace o vaší IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a doplňcích, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo ISP nebo mobilním operátorovi. Pokud používáte naše služby z mobilního zařízení, pošle nám toto zařízení data o vaší poloze na základě nastavení vašeho telefonu. Než použijeme GPS nebo jiné nástroje k identifikaci vaší přesné polohy, požádáme vás, abyste se přihlásili.

1.6 Zprávy

Pokud komunikujete prostřednictvím našich služeb, dozvěděli jsme se o tom.

Shromažďujeme informace o vás při odesílání, přijímání nebo interakci se zprávami v souvislosti s našimi službami.

1.7 Informace o pracovišti a škole

Když si váš zaměstnavatel nebo škola nebo jakákoli jiná třetí strana koupí prémiovou službu, kterou můžete použít, poskytnou nám o vás údaje.

Ostatní, kteří si zakoupí naše služby pro vaše použití, jako je váš zaměstnavatel nebo vaše škola, nám poskytnou osobní údaje o vás a vaší způsobilosti k využívání služeb, které zakoupili pro použití svými pracovníky, studenty nebo absolventy. Například získáme kontaktní informace pro administrátory „Firemní stránky“ a pro autorizaci uživatelů našich prémiových služeb, jako jsou náborové, prodejní nebo vzdělávací produkty.

1.8 Stránky a služby ostatních

Získáme data, když navštívíte weby, které obsahují naše pluginy, reklamy nebo soubory cookie nebo se přihlásíte ke službám jiných uživatelů pomocí vašeho účtu.

Když se přihlásíte na naši platformu nebo navštívíte služby jiných, které zahrnují naše pluginy, reklamy, soubory cookie nebo podobné technologie, dostáváme informace o vašich návštěvách a interakcích se službami poskytovanými ostatními.

1.9 Ostatní

Vylepšujeme naše služby, což znamená, že získáváme nová data a vytváříme nové způsoby použití dat.

Naše služby jsou dynamické a často zavádíme nové funkce, které mohou vyžadovat shromažďování nových informací. Pokud shromažďujeme významně odlišné osobní údaje nebo podstatně změníme způsob, jakým používáme vaše údaje, upozorníme vás a můžeme také upravit tyto zásady ochrany osobních údajů.

2. Jak používáme vaše data

Vaše data používáme k poskytování, podpoře, personalizaci a rozvoji našich služeb.

Způsob, jakým používáme vaše osobní údaje, bude záviset na tom, které služby používáte, jak tyto služby používáte a na možnostech, které provedete ve svém nastavení. Údaje, které o vás máme, používáme k poskytování a personalizaci, a to i pomocí automatizovaných systémů a závěrů, které vytváříme, našich služeb (včetně reklam), aby mohly být relevantnější a užitečnější pro vás a ostatní.

Služby 2.1

Naše služby vám pomohou spojit se s ostatními, najít a najít pracovní a obchodní příležitosti, zůstat informováni, získat školení a být produktivnější.

Vaše data používáme k autorizaci přístupu k našim službám.

Zůstaňte ve spojení

Naše služby vám umožní zůstat v kontaktu a aktuální s kolegy, partnery, klienty a dalšími profesionálními kontakty. Za tímto účelem se „spojíte“ s profesionály, které si vyberete a kteří se také chtějí „spojit“ s vámi. V závislosti na vašich nastaveních, když se spojíte s ostatními Členy, budete si moci prohledávat spojení ostatních, abyste si vyměnili profesní příležitosti.

Budeme používat údaje o vás (jako je váš profil, profily, které jste si prohlíželi nebo data poskytnutá prostřednictvím nahrání adresáře nebo integrací partnerů), abychom ostatním pomohli najít váš profil, navrhnout spojení pro vás a ostatní (např. Členové, kteří sdílejí vaše kontakty nebo pracovní zkušenosti) ) a umožnit vám pozvat ostatní, aby se stali účastníky a spojili se s vámi. Můžete se také přihlásit, abyste nám umožnili použít vaši přesnou polohu nebo blízkost k jiným pro určité úkoly (např. Navrhnout ostatním blízkým Členům, aby se s vámi spojili, vypočítali dojíždění do nové práce nebo oznámili vaše spojení, že jste na profesionální akce).

Je na vás, zda chcete někoho pozvat do našich služeb, poslat žádost o připojení nebo povolit jinému účastníkovi, aby se stal vaším spojením. Když někoho pozvete, aby se s vámi spojil, vaše pozvání bude obsahovat vaše jméno, fotografii, síť a kontaktní informace. Osobě, kterou jste pozvali, zašleme pozvánky. Můžete si vybrat, zda chcete se svými připojeními sdílet svůj vlastní seznam připojení.

Návštěvníci mají na výběr, jak použijeme jejich data.

Zůstaňte informováni

Naše služby vám umožňují zůstat informováni o novinkách, událostech a nápadech týkajících se profesionálních témat, která vás zajímají, a od profesionálů, které respektujete. Naše služby vám také umožňují zlepšit své profesní dovednosti nebo se učit nové. Používáme údaje, které o vás máme (např. Údaje, které poskytujete, údaje, které shromažďujeme z vaší spolupráce s našimi službami a závěry, které získáváme z údajů, které o vás máme), abychom doporučili relevantní obsah a rozhovory o našich službách, navrhli vám dovednosti možná budete muset přidat do svého profilu a dovedností, které budete možná muset využít při vaší další příležitosti. Pokud nám tedy dáte vědět, že máte zájem o novou dovednost (např. Sledováním studijního videa), použijeme tyto informace k personalizaci obsahu ve vašem zdroji, navrhneme, abyste sledovali určité členy na našem webu nebo sledovali související učení obsahu, který vám pomůže k této nové dovednosti. Váš obsah, aktivitu a další data, včetně vašeho jména a obrázku, používáme k poskytování upozornění vaší síti a dalším. Například s výhradou vašich nastavení můžeme ostatním oznámit, že jste aktualizovali svůj profil, zveřejnili blog, podnikli sociální kroky, navázali nové kontakty nebo jste byli uvedeni ve zprávách.

Kariéra

Naše služby vám umožní prozkoumat kariéru, zhodnotit příležitosti ke vzdělávání, vyhledat a najít kariérní příležitosti. Váš profil najdou ti, kteří chtějí najmout (pro práci nebo konkrétní úkol) nebo si je najmout vy. Vaše data použijeme k doporučení pracovních míst nebo mentorů, předvedení vám a ostatním, kteří pracují ve společnosti, v oboru, funkci nebo místě nebo mají určité dovednosti a kontakty. Můžete signalizovat, že máte zájem o změnu zaměstnání a sdílet informace s náborovými pracovníky. Vaše data použijeme k doporučení úkolů pro vás a vy náborářům. Můžeme použít automatizované systémy k profilování a poskytování doporučení, díky nimž budou naše služby relevantnější pro naše členy, návštěvníky a zákazníky. Udržování správného a aktuálního profilu vám může pomoci lépe se spojit s ostatními a příležitostmi prostřednictvím našich služeb.

Produktivita

Naše služby vám umožňují spolupracovat s kolegy, hledat potenciální klienty, zákazníky, partnery a další, se kterými chcete obchodovat. Naše služby vám umožňují komunikovat s ostatními členy a plánovat a připravovat setkání s nimi. Pokud to vaše nastavení umožní, skenujeme zprávy a poskytujeme „roboty“ nebo podobné nástroje, které usnadňují úkoly, jako je plánování schůzek, vypracování odpovědí, shrnutí zpráv nebo doporučení dalších kroků.

2.2 Pro služby

Naše služby pro profesionály umožňují platícím uživatelům zlepšit jejich dosah vyhledávání a kontaktování členů prostřednictvím našich služeb, jako je vyhledávání a kontaktování uchazečů o zaměstnání, prodejních kontaktů a spolupracovníků, správa talentů a propagace obsahu prostřednictvím sociálních médií.

Prodáváme služby Pro, které poskytují našim zákazníkům a předplatitelům příspěvky a stránky přizpůsobené pro vyhledávání, které propagují funkčnost a nástroje v rámci našich talentových, marketingových a prodejních řešení. Zákazníci mohou exportovat omezené informace z vašeho profilu, jako jsou jméno, nadpis, aktuální společnost, aktuální název a obecná poloha, aby mohli spravovat prodejní potenciály nebo talenty, pokud se odhlásíte. V rámci těchto Pro služeb neposkytujeme kontaktní informace zákazníkům bez vašeho souhlasu. Zákazník Pro Services může v našich Pro službách ukládat informace, které má o vás, jako je životopis nebo kontaktní informace nebo historie prodeje. Na údaje poskytnuté o vás těmito zákazníky se vztahují zásady těchto zákazníků.

2.3 komunikace

Kontaktujeme vás a povolíme komunikaci mezi členy. Nabízíme nastavení, která určují, jaké zprávy budete přijímat a jak často dostáváte některé typy zpráv.

Budeme vás kontaktovat e-mailem, mobilním telefonem, oznámeními zveřejněnými na našich webových stránkách nebo v aplikacích, zprávami do vaší doručené pošty EITCA Academy a dalšími způsoby prostřednictvím našich služeb, včetně textových zpráv a oznámení push. Pošleme vám zprávy o dostupnosti našich služeb, zabezpečení nebo jiných problémech souvisejících se službami. Posíláme také zprávy o tom, jak používat Služby, aktualizace sítě, připomenutí, návrhy pracovních míst a propagační zprávy od nás a našich partnerů. Předvolby komunikace můžete kdykoli změnit. Uvědomte si, že nemůžete odhlásit přijímání servisních zpráv od nás, včetně bezpečnostních a právních upozornění.

Rovněž umožňujeme komunikaci mezi vámi a ostatními prostřednictvím našich Služeb, například pozvání, InMail, skupiny a zprávy mezi spojeními.

NENÍ reklama

V našich službách i mimo ně zobrazujeme reklamy přizpůsobené vašim potřebám. Nabízíme vám výběr týkající se personalizovaných reklam, ale nemůžete se odhlásit od zobrazování jiných reklam.

Zaměřujeme (a měříme výkon) reklam na členy, návštěvníky a další na našich i mimo naše služby přímo nebo prostřednictvím různých partnerů, používáme následující údaje, ať už samostatně nebo v kombinaci:

Údaje z reklamních technologií na našich službách i mimo ně, jako jsou webové majáky, pixely, značky reklam, soubory cookie a identifikátory zařízení;
Informace poskytnuté účastníkem (např. Profil, kontaktní informace, název a odvětví);
Data z vašeho používání našich služeb (např. Historie vyhledávání, zdroj, obsah, který čtete, kdo vás sledujete nebo sledujete, spojení, účast skupin, návštěvy stránek, videa, která sledujete, kliknutí na reklamu atd.), Včetně popsané v oddíle 1.3;
Informace od reklamních partnerů a vydavatelů; a
Informace odvozené z výše popsaných údajů (např. Použití titulů z profilu k odvození odvětví, seniority a kompenzační skupiny; použití dat promoce k odvození věku nebo použití křestních jmen nebo zájmena k odvození pohlaví).
Ukážeme vám reklamy nazývané sponzorovaný obsah nebo reklamu, které vypadají podobně jako nes sponzorovaný obsah, kromě toho, že jsou označeny jako „reklamy“ nebo „sponzorované“. Pokud s těmito reklamami provedete akci (například označíte jako Líbí se, komentujete nebo sdílíte), je vaše akce spojena s vaším jménem a viditelná jinými uživateli, včetně inzerenta. Pokud v rámci našich Služeb provedete sociální akci, může být tato akce uvedena u souvisejících reklam.

Volby reklam

Dodržujeme samoregulační zásady pro zájmově orientovanou reklamu a podílíme se na průmyslovém odhlášení z těchto reklam. To vás nezruší z přijímání reklam; budete i nadále dostávat další reklamy od inzerentů, kteří nejsou uvedení v seznamu s těmito samoregulačními nástroji.

Informace pro poskytovatele reklam

Vaše osobní údaje nesdílíme s žádnými inzerenty nebo reklamními sítěmi třetích stran pro jejich reklamu, s výjimkou: (i) hashed nebo identifikátorů zařízení (pokud jsou v některých zemích osobními údaji); (ii) s vaším samostatným souhlasem (např. formulář pro generování potenciálních zákazníků) nebo (iii) data již viditelná pro všechny uživatele služeb (např. profil). Pokud však na našem webu nebo v aplikacích zobrazíte nebo kliknete na reklamu, poskytovatel reklamy dostane signál, že někdo navštívil stránku, která reklamu zobrazila, a může to pomocí mechanismů, jako jsou cookies, určit, že jste to vy . Reklamní partneři mohou spojit osobní údaje shromážděné inzerentem přímo od vás s našimi cookies a podobnými technologiemi. V takových případech se snažíme smluvně požadovat, aby tito reklamní partneři předtím, než tak učiní, získali váš výslovný souhlas s přihlášením.

2.5 Marketing

Propagujeme naše služby pro vás a ostatní.

Údaje a obsah o členech používáme pro pozvání a komunikaci podporující růst členů, zapojení a naše služby.

2.6 Rozvoj služeb a výzkumu

Vyvíjíme naše služby a provádíme výzkum.

Vývoj služeb

Data, včetně veřejné zpětné vazby, používáme k provádění výzkumu a vývoje pro další rozvoj našich Služeb, abychom vám a ostatním poskytli lepší, intuitivnější a přizpůsobenější zážitek, podpořili růst členů a zapojení do našich Služeb a pomohli propojit profesionály navzájem a ekonomické příležitosti.

Jiný výzkum

Usilujeme o vytvoření ekonomické příležitosti pro členy globální pracovní síly a pomoci jim být produktivnější a úspěšnější. Osobní údaje, které máme k dispozici, využíváme k výzkumu sociálních, ekonomických a pracovních trendů, jako je dostupnost pracovních míst a dovednosti potřebné pro tato pracovní místa a politiky, které pomáhají překlenout propast v různých průmyslových odvětvích a geografických oblastech. V některých případech spolupracujeme s důvěryhodnými třetími stranami na provádění tohoto výzkumu pod kontrolou, která je navržena tak, aby chránila vaše soukromí. Zveřejňujeme nebo umožňujeme ostatním zveřejňovat ekonomické poznatky, prezentované spíše jako agregované údaje než osobní údaje.

Průzkumy

Hlasování a průzkumy provádíme my a ostatní prostřednictvím našich Služeb. Nejste povinni odpovídat na ankety nebo průzkumy a máte na výběr informace, které poskytujete. Můžete se odhlásit z pozvání k průzkumu.

2.7 Zákaznická podpora

Používáme data, abychom vám pomohli a vyřešili problémy.

Data (která mohou zahrnovat vaši komunikaci) používáme k vyšetřování, řešení a řešení stížností a problémů se službami (např. Chyb).

2.8 Souhrnné statistiky

Data generujeme pomocí souhrnných statistik.

Vaše data používáme k vytváření a sdílení agregovaných statistik, které vás neidentifikují. Vaše data můžeme například použít ke generování statistik o našich členech, jejich profesi nebo oboru, k výpočtu zobrazení reklam, na které bylo kliknuto, nebo k publikování demografických údajů návštěvníků o statistikách o službách nebo demografických pracovnících.

2.9 Zabezpečení a vyšetřování

Používáme data pro zabezpečení, prevenci podvodů a vyšetřování.

Vaše data (včetně vaší komunikace) používáme, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro účely zabezpečení nebo vyšetřování možného podvodu nebo jiného porušení naší uživatelské smlouvy nebo těchto zásad ochrany osobních údajů a/nebo pokusů poškodit naše členy nebo návštěvníky.

3. Jak sdílíme informace

3.1 Naše služby

Veškerá data, která zahrnete do svého profilu, a veškerý obsah, který zveřejníte, nebo sociální akce (např. Označení Líbí se, následuje, komentáře, sdílení), které přijmete pro naše Služby, uvidí ostatní.

Změna hesla

Váš profil je plně viditelný pro všechny členy a zákazníky našich služeb. V závislosti na vašich nastaveních může být viditelný také pro ostatní na našich službách nebo mimo ně (např. Návštěvníci našich služeb nebo uživatelé vyhledávacích nástrojů třetích stran).

Příspěvky, Líbí se, Sleduje, Komentáře, Zprávy

Naše služby umožňují prohlížení a sdílení informací, a to i prostřednictvím příspěvků, hodnocení Líbí se, následuje a komentářů.

Když veřejně sdílíte článek nebo příspěvek (např. Aktualizaci, obrázek, video nebo článek), může je zobrazit každý a znovu sdílet kdekoli (v závislosti na vašich nastaveních). Členové, návštěvníci a další budou moci najít a zobrazit váš veřejně sdílený obsah, včetně vašeho jména (a fotografie, pokud jste ji poskytli).
Ve skupině jsou příspěvky viditelné pro ostatní ve skupině. Vaše členství ve skupinách je veřejné a je součástí vašeho profilu, ale v nastavení můžete změnit viditelnost.
Veškeré informace, které sdílíte prostřednictvím stránek společností nebo jiných organizací v našich službách, si budou moci zobrazit ostatní uživatelé, kteří tyto stránky navštíví.
Když sledujete osobu nebo organizaci, vidíte ostatní a tohoto „vlastníka stránky“ jako sledovatele.
Oznamujeme odesílatelům, kdy s jejich zprávou jednají, v závislosti na vašich nastaveních.
V závislosti na vašich nastaveních dáme účastníkovi vědět, když si prohlížíte jeho profil.
Pokud se vám líbí nebo znovu sdílíte nebo komentujete obsah jiného uživatele (včetně reklam), ostatní si budou moci zobrazit tyto „společenské akce“ a spojit je s vámi (např. Vaše jméno, profil a fotku, pokud jste ji poskytli).
Váš zaměstnavatel může vidět, jak používáte Služby, které poskytovali pro vaši práci (např. Jako náborář nebo obchodní zástupce) a související informace. Nebudeme jim zobrazovat vaše hledání zaměstnání ani osobní zprávy.

Podnikové účty

Váš zaměstnavatel vám může nabídnout přístup k našim podnikovým službám. Váš zaměstnavatel může zkontrolovat a spravovat vaše používání takových podnikových služeb.

V závislosti na podnikové službě před použitím takové služby požádáme o povolení ke sdílení relevantních dat z vašeho profilu nebo používání našich ne-podnikových služeb.

3.2 Archiv komunikace

Regulovaní členové možná budou muset ukládat komunikaci mimo naši službu.

Někteří poslanci (nebo jejich zaměstnavatelé) potřebují z důvodu právního nebo profesního souladu archivovat své komunikační a sociální mediální aktivity a pro poskytování těchto archivačních služeb budou využívat služby druhých. Povolujeme archivaci zpráv těmito Členy mimo naše Služby. Například finanční poradce musí archivovat komunikaci se svými klienty prostřednictvím našich služeb, aby si udržel licenci profesionálního finančního poradce.

3.3 Ostatní služby

Svůj účet můžete propojit se službami ostatních, aby mohli vyhledávat profily vašich kontaktů, zveřejňovat vaše sdílené položky na takových platformách nebo zahájit konverzace s připojením na těchto platformách. Výňatky z vašeho profilu se také objeví ve službách ostatních.

Podle vašeho nastavení mohou váš profil vyhledat další služby. Pokud se rozhodnete propojit svůj účet s dalšími službami, budou jim k dispozici osobní údaje. Sdílení a použití těchto osobních údajů bude popsáno na obrazovce se souhlasem, pokud se rozhodnete propojit účty. Můžete například propojit svůj účet Twitter nebo WeChat a sdílet obsah z našich služeb s těmito dalšími službami, nebo vám váš poskytovatel e-mailu může dát možnost nahrát své kontakty z EITCA Academy do své vlastní služby. Odkaz s takovými účty můžete zrušit.

Výňatky z vašeho profilu se budou v závislosti na vašem nastavení zobrazovat ve službách ostatních (např. Výsledky vyhledávacích strojů, e-mailové a kalendářové aplikace, které zobrazují informace o uživateli z profilu EITCA Academy osoby, se kterou se setkávají nebo zasílají zprávy, agregátory sociálních médií, talent a vedoucí manažeři). „Staré“ informace o profilu zůstávají v těchto službách, dokud neaktualizují datovou mezipaměť se změnami, které jste provedli ve svém profilu.

3.4 Související služby

Vaše data sdílíme mezi našimi různými přidruženými subjekty služeb a EITCA Academy.

Vaše osobní údaje budeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi za účelem poskytování a rozvoje našich služeb. Můžeme interně kombinovat informace napříč různými službami, na něž se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, aby naše služby byly relevantnější a užitečné pro vás a další.

3.5 Poskytovatelé služeb

Můžeme použít jiné, abychom nám pomohli s našimi službami.

Používáme ostatní, abychom nám pomohli poskytovat naše služby (např. Údržba, analýza, audit, platby, detekce podvodů, marketing a vývoj). Budou mít přístup k vašim informacím, jak je přiměřeně nutné k plnění těchto úkolů naším jménem, ​​a jsou povinni je nezveřejňovat ani používat pro jiné účely.

3.6 Zveřejňování informací

Možná budeme muset vaše data sdílet, pokud se domníváme, že to vyžaduje zákon nebo jak pomáháme chránit práva a bezpečnost vás, nás nebo ostatních.

Je možné, že budeme muset zveřejnit informace o vás, pokud to vyžaduje zákon, předvolání nebo jiný právní proces, nebo pokud máme v dobré víře přesvědčení, že zveřejnění je přiměřeně nutné k (1) vyšetřování, prevenci nebo podniknutí kroků týkajících se podezřelých nebo skutečné nezákonné činnosti nebo pomoc vládním donucovacím orgánům; (2) prosazovat naše dohody s vámi, (3) vyšetřovat a bránit se před jakýmikoli nároky nebo obviněními třetích stran, (4) chránit bezpečnost nebo integritu naší služby (například sdílením se společnostmi, které čelí podobným hrozbám); nebo (5) vykonávat nebo chránit práva a bezpečnost akademie EITCA, našich členů, personálu nebo jiných. Pokoušíme se informovat poslance o právních požadavcích na jejich osobní údaje, pokud je to v našem rozsudku vhodné, pokud to nezakazuje zákon nebo soudní příkaz nebo není-li žádost naléhavá. Můžeme takové požadavky zpochybnit, pokud se domníváme, že podle našeho uvážení jsou tyto požadavky nepřekonatelné, vágní nebo nemají dostatečnou autoritu, ale neslibujeme zpochybnit každou žádost.

3.7 Změna kontroly nebo prodeje

Vaše data můžeme sdílet, když se naše firma prodává ostatním, ale musí být nadále používána v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet v rámci prodeje, sloučení nebo změny kontroly nebo v rámci přípravy na jakoukoli z těchto událostí. Jakákoli jiná entita, která nakupuje nás nebo část našeho podnikání, bude mít právo nadále používat vaše data, ale pouze způsobem stanoveným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud se nedohodnete jinak.

4. Vaše volby a povinnosti

4.1 Uchovávání dat

Většinu vašich osobních údajů uchováváme, dokud je váš účet otevřený.

Vaše osobní údaje si uchováváme po dobu, kdy váš účet existuje nebo je-li to nutné k poskytování služeb. To zahrnuje data, která jste nám nebo jiným poskytli, a data vygenerovaná nebo odvozená z vašeho používání našich služeb. I když budete naše služby používat pouze při hledání nového zaměstnání každých několik let, zůstanou vaše informace a váš profil zůstane otevřený, dokud se nerozhodnete svůj účet uzavřít tak, že nás o tom informujeme (např. E-mailem). V některých případech jsme se rozhodli ponechat určité informace v depersonalizované nebo agregované formě.

4.2 Práva na přístup a kontrolu vašich osobních údajů

K vašim osobním údajům můžete přistupovat nebo je smazat. Máte mnoho možností, jak se vaše data shromažďují, používají a sdílí.

Poskytujeme mnoho možností ohledně shromažďování, používání a sdílení vašich dat, od mazání nebo opravování dat, která zahrnete do svého profilu, až po kontrolu viditelnosti vašich příspěvků, až po odhlášení a kontrolu komunikace. Nabízíme vám nastavení pro ovládání a správu osobních údajů, které o vás máme.

Pro osobní údaje, které o vás máme:

Smazat data: Můžete nás požádat o vymazání nebo vymazání všech nebo některých vašich osobních údajů (např. Pokud již není nutné poskytovat Služby).
Změnit nebo opravit údaje: Některá osobní data můžete upravit prostřednictvím svého účtu. V některých případech můžete také požádat o změnu, aktualizaci nebo opravu dat, zejména pokud jsou nepřesná.
Námitky nebo omezit nebo omezit použití dat: Můžete nás požádat, abychom přestali používat všechny nebo některé vaše osobní údaje (např. Pokud nemáme zákonné právo je nadále používat) nebo omezit jejich použití (např. pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo nezákonně drženy).
Právo na přístup a/nebo na vaše data: Můžete nás požádat o kopii svých osobních údajů a můžete požádat o kopii osobních údajů, které jste poskytli ve strojově čitelné podobě.
Můžete nás také kontaktovat pomocí kontaktních informací na našich webových stránkách a my vaši žádost zvážíme v souladu s platnými zákony.

Obyvatelé v určených zemích mohou mít podle svých zákonů další práva.

4.3 Uzavření účtu

Některá vaše data uchováváme i po uzavření účtu.

Pokud se rozhodnete zrušit svůj účet EITCA Academy, vaše osobní údaje se obecně přestanou zobrazovat ostatním v našich službách do 24 hodin. Informace o uzavřeném účtu obvykle smažeme do 30 dnů od uzavření účtu, s výjimkou případů uvedených níže.

Vaše osobní údaje si uchováme i poté, co jste zrušili svůj účet, je-li to nezbytně nutné pro splnění našich právních povinností (včetně žádostí o vymáhání práva), splnění regulačních požadavků, řešení sporů, udržování bezpečnosti, zabránění podvodům a zneužití, vymáhání naší uživatelské smlouvy nebo splnění vaše žádost o „odhlášení“ z dalších zpráv od nás. Po uzavření vašeho účtu si uchováme osobní údaje.

Informace, které sdílíte s ostatními, zůstanou viditelné i po uzavření vašeho účtu nebo smazání informací z vašeho vlastního profilu nebo poštovní schránky a my nekontrolujeme data, která ostatní Členové zkopírovali z našich Služeb. Obsah skupin a hodnocení nebo kontrola obsahu přidruženého k uzavřeným účtům zobrazí jako zdroj neznámého uživatele. Váš profil se může i nadále zobrazovat ve službách ostatních (např. Výsledky vyhledávače), dokud neobnoví svou mezipaměť.

5. Další důležité informace

5.1. Bezpečnostní

Sledujeme a snažíme se zabránit narušení bezpečnosti. Použijte prosím bezpečnostní funkce dostupné prostřednictvím našich služeb.

Implementujeme bezpečnostní záruky navržené k ochraně vašich dat, například HTTPS. Pravidelně sledujeme naše systémy kvůli možným zranitelnostem a útokům. Nemůžeme však zaručit bezpečnost žádných informací, které nám pošlete. Neexistuje žádná záruka, že k datům nebude možné přistupovat, zveřejňovat je, měnit či ničit porušením kterékoli z našich fyzických, technických nebo manažerských záruk. Další informace o bezpečném používání našich služeb, včetně dvoufaktorové autentizace, najdete v našem Centru bezpečnosti.

5.2. Přeshraniční přenosy dat

Vaše data ukládáme a používáme mimo vaši zemi.

Zpracováváme data uvnitř i vně Spojených států a spoléháme na legálně poskytované mechanismy pro legální přenos dat přes hranice. Země, ve kterých zpracováváme údaje, mohou mít zákony, které jsou odlišné a případně ne tak ochranné, jako zákony vaší vlastní země.

5.3 Zákonné základy pro zpracování

Máme zákonné základy pro shromažďování, používání a sdílení údajů o vás. Máte na výběr, jak naše data použijeme.

Souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoli odvolat tak, že přejdete do nastavení a změníte datum, které se rozhodnete poskytnout, a přístup k těmto datům ostatními.

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje o vás pouze tam, kde máme zákonné základy. Mezi zákonné základy patří souhlas (pokud jste k tomu dali souhlas), smlouva (pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy s vámi (např. K dodání požadovaných služeb)) a „legitimní zájmy“.

Pokud spoléháme na váš souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat nebo odmítnout a pokud se spoléháme na oprávněné zájmy, máte právo vznést námitku. Máte-li jakékoli dotazy ohledně zákonných základů, na kterých shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás.

5.4. Přímý marketing a nesledují signály

Naše prohlášení týkající se přímého marketingu a „nesledovat“ signály.

V současné době nesdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami pro účely jejich přímého marketingu bez vašeho svolení.

5.5. Kontaktní informace

Můžete nás kontaktovat nebo použít jiné možnosti k vyřešení jakýchkoli stížností.

Pokud máte dotazy nebo stížnosti týkající se těchto zásad, prosím nejprve kontaktujte online návštěvu institutu EITCI Institute https://eitca.org/contact. Můžete také kontaktovat institut EITCI se všemi kontaktními údaji dostupnými na webových stránkách https://eitci.org.