×
1 Zvolte certifikát EITC/EITCA
2 Získejte přístup k elektronickému učení a elektronickému testování
3 Získejte certifikaci EU IT za několik dní!

Potvrďte své IT kompetence v rámci evropské certifikace IT (EITC/EITCA) odkudkoli na světě plně online!

Akademie EITCA

Standard osvědčování digitálních dovedností Evropského institutu pro certifikaci IT zaměřený na podporu rozvoje digitální společnosti

ODSTRANIT DETAILY?

VYTVOŘIT ÚČET

Musí být umělci certifikováni v počítačové grafice? Ne, pokud nechtějí platit účty. Získejte certifikaci EU v CG on-line.
Víte, že zabezpečení je nejsilnější odvětví IT? A bude to dále růst. Získejte certifikaci EU v oblasti IT bezpečnosti online.
Informační technologie v podnikání jsou hlavní hnací silou růstu. Zajistěte si svou budoucí kariéru. Získejte online certifikaci EU v oblasti Business IT.
Evropská komise definuje klíčové kompetence jako strategické pro informační společnost. Získejte online certifikaci EU v klíčových kompetencích.

PÁKA NA KOMPLEXNOST EITCA

Vyberte si profesionální certifikaci EITCA Academy ve své specializaci. Získáte přístup k řadě správně vybraných certifikátů EITC.

AKADEMIE EITCA

Evropská akademie pro certifikaci informačních technologií

Certifikace EU potvrzující vaši specializaci v oblasti IT

EITCA Academy je evropský program certifikace profesionálních IT kompetencí podporující provádění Digitální agendy Evropské komise pro Evropu na základě strategie Evropa 2020.

Hlavním posláním akademie EITCA je poskytovat mezinárodně uznávaný certifikační standard digitálních kompetencí založený na EU, ke kterému může přistupovat kdokoli na světě podporující rozvoj informační společnosti podporou specializace na diferencované digitální oblasti.

Norma je založena na seskupení příslušných sad certifikátů EITC, které tvoří rámec profesních certifikací na povýšení srovnatelném s postgraduálním vysokoškolským vzděláním. Je k dispozici na celém světě realizována v plně distančního vzdělávání a dálkové formě vyšetření, což umožňuje komukoliv získat a formálně potvrdit své profesionální IT dovedností a kompetencí prostřednictvím EU vydala IT certifikace bez neccessity fyzické přítomnosti, a tak se za zlomek nákladů spojených s stacionární vzdělávání a odborná příprava v Evropské unii.

STATISTIKA CERTIFIKAČNÍCH PROGRAMŮ EITCA AADEMIE A EITC

1000 +

CERTIFIKAČNÍ KURZY HODINY PROGRAMU

70 +

EITC A EITCA AKADEMICKÁ CERTIFIKACE K DISPOZICI

1 000 000+

CERTIFIKÁTY VYDÁVÁ CELÉ SVĚT OBČANŮ 40+ ZEMÍ

50 000 000+

OSOBNÍ HODINY ROZVOJE ZRUČNOSTÍ ON-LINE

50 +

GLOBÁLNĚ DOSAHUJÍCÍ PROJEKTY EU V OBLASTI IT ZRUČNOSTÍ A KOMPETENCÍ
TOP