×
1 Zvolte certifikát EITC/EITCA
2 Získejte přístup k elektronickému učení a elektronickému testování
3 Získejte certifikaci EU IT za několik dní!

Potvrďte své IT kompetence v rámci evropské certifikace IT (EITC/EITCA) odkudkoli na světě plně online!

Akademie EITCA

Standard osvědčování digitálních dovedností Evropského institutu pro certifikaci IT zaměřený na podporu rozvoje digitální společnosti

ODSTRANIT DETAILY?

VYTVOŘIT ÚČET

Víte, že Zabezpečení je nejsilnější větev IT?A zůstane takový. Získejte certifikaci EU v oblasti IT Security online.

ZPŮSOBILOST PRO 80% EITCI DSJC DOTACE DO DOBY 31/1/2021 ZÍSKEJTE SUBSIDY ODESLÁNÍ KÓDU DO VAŠEHO E-MAILU Doručená pošta

Kód umožňuje 80% slevu na jakoukoli certifikaci EITCA Academy, platnou do konce 31/1/2021. Dotovaná místa jsou omezená. Místo si můžete zarezervovat na 24 hodin zasláním kódu na svůj e-mail.

EITCA/IS ACADEMY INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Evropská akademie pro certifikaci informačních technologií

Oficiální certifikace EU EITCA pro odborníky v oblasti informační bezpečnosti.

Plně on-line a mezinárodně přístupná Evropská akademie pro certifikaci informací z Bruselu EU, řízená Evropským institutem pro certifikaci informačních technologií.

Hlavním posláním Akademie EITCA je poskytovat po celém světě mezinárodně uznávaný standard certifikace formálních kompetencí založený na EU, ke kterému mají přístup všechny zúčastněné strany, aby podpořil rozvoj informační společnosti dalším růstem EU a globální ekonomiky.

Norma je založena na společné certifikaci EITCA/IS Academy a příslušné skupině certifikací EITC. Celkový poplatek za certifikaci EITCA/IS je 1100 EUR, ale díky dotaci EITCI může být poplatek snížen o 80% (z 1100 EUR na 220 EUR) pro všechny zúčastněné účastníky (bez ohledu na jejich status, místo pobytu a státní příslušnost). podpora inkluzivní digitální společnosti.

Certifikace akademie EITCA zahrnuje otevřený přístup ke vzdělávacím materiálům a platformě e-learningu.

Jak to fungujeve 3 jednoduchých krocích

(po výběru EITCA Academy nebo vybrané řady certifikátů EITC z plného katalogu EITCA/EITC)

Učte se a cvičte

Při přípravě na zkoušky postupujte podle online učebních osnov. Nejsou žádné hodiny třídy, učíte se a cvičíte, kdy můžete.

Získejte certifikaci EITCA

Po přípravě absolvujete plně online zkoušky EITC. Po absolvování všeho získáte certifikát EITCA Academy.

Zahajte svou kariéru

EU vydal EITCA Academy Academy s podrobnými dodatky je formálním potvrzením vašich kompetencí.

Učte se a cvičte online

Postupujte podle online materiálů s otevřeným přístupem a připravujte se na zkoušky. Nejsou žádné hodiny třídy, studujete, kdy můžete.

 • Akademie EITCA sdružuje programy EITC
 • Každý program EITC je dlouhý 15 hodin
 • Každý program EITC definuje rozsah příslušné on-line zkoušky
 • Používáte e-learningovou platformu EITCA Academy s nepřetržitým přístupem k otevřeným materiálům a didaktikám
 • Získáte také přístup k požadovanému softwaru

Získejte certifikaci EITCA

Po přípravě absolvujete plně online zkoušky EITC. Po absolvování všeho získáte certifikát EITCA Academy.

 • Získáte svůj osobní certifikát EITCA/IS Computer Graphics Academy
 • Podrobný dodatek k diplomu EITCA/IS
 • Navíc 12 příslušných certifikátů EITC
 • Všechny dokumenty vydané a potvrzené v Bruselu, zasílané do zahraničí
 • Všechny dokumenty byly vydávány také v elektronické podobě s elektronickým ověřením

Zahajte svou kariéru

Osvědčení EITCA Academy s dodatkem a všechny substituční certifikáty EITC dobře potvrzují vaše dovednosti.

 • Zahrňte jej a předveďte do svého životopisu
 • Předložte to svému dodavateli nebo zaměstnavateli
 • Dokažte svůj profesionální pokrok
 • Ukažte svou aktivitu v mezinárodním vzdělávání a seberozvoji
 • Najděte si požadovanou pracovní pozici, získejte povýšení nebo najděte nové smlouvy
 • Připojte se k cloudové komunitě EITCI

EITCA/IS ACADEMY INFORMAČNÍ BEZPEČNOST
Moderní kryptografie - zabezpečení sítí

 • Interaktivní přednášky, cvičení a laboratoře zabezpečené informační bezpečností výhradně přes internet (s poskytovaným požadovaným zkušebním softwarem)
 • Komplexní program včetně 12 kurzů EITC (180 hodin) s přístupem k softwaru a konzultacemi s didaktickými pracovníky, který bude dokončen do jednoho měsíce
 • Postupy zkoušek a certifikace zcela vzdálené přes internet s certifikáty EU EITCA Information Security vydanými v Bruselu v tištěné a elektronické podobě
 • Adaptivní úroveň obtížnosti vhodná pro pokročilé i začínající grafické návrháře s malými nebo žádnými předchozími dovednostmi v oblasti informační bezpečnosti

etca-is-1024x721Certifikát EITCA/IS Information Security Academy je oficiální, mezinárodně uznávané osvědčení o způsobilosti EU, systematizující teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti informační bezpečnosti. Jedná se o provádění Digitální agendy Evropské komise pro Evropu na základě strategie Evropa 2020 v oblasti šíření a certifikace digitálních kompetencí.

Rozsah programu Akademie informační bezpečnosti EITCA/IS se zaměřuje na znalosti zajišťující řádné fungování informačních systémů z hlediska důvěrnosti, spolehlivosti a integrity zpracovávaných údajů. Toto je v současnosti jedna z nejcitlivějších oblastí informačních technologií. Rozvoj informační společnosti a znalostní ekonomiky s sebou nese nejen všudypřítomnou virtualizaci ekonomických a sociálních procesů, ale také rostoucí úroveň IT hrozeb a zranitelností informací vystavených potenciálním útokům a manipulaci. Specializované znalosti a dovednosti v oblasti informační bezpečnosti, formálně potvrzené a mezinárodním certifikátem EITCA/IS Information Security, představují důležitou součást profesních kompetencí nejen v profesích souvisejících přímo s informační bezpečností, ale také v mnoha dalších profesích s obecně souvisejícími povinnostmi k provozu a využívání informačních systémů a počítačových sítí (včetně zejména silně počítačového finančního sektoru nebo sektoru velkých společností a korporací, jakož i v organizacích zpracovávajících citlivé občanské informace, jako jsou veřejné instituce správy, zdravotnictví atd.). Program EITCA/IS je určen zaměstnancům jakéhokoli ekonomického sektoru, jejichž práce je spojena se zpracováním dat v informačních systémech, dále IT specialistům a všem dalším zájemcům o vývoj problému informační bezpečnosti, kteří chtějí získat nebo rozšířit své dovednosti v této oblasti. Jejich hodnotu dále zvyšuje formální potvrzení těchto dovedností oficiálním certifikátem EU EITCA/IS. Certifikát EITCA/IS poskytuje osvědčení odborných kompetencí v oblasti bezpečnosti informací zpracovávaných v elektronických systémech (včetně bezpečnostních hrozeb, kryptografických metod, teorie základů informační bezpečnosti, metod pro řízení informační bezpečnosti, formálních a právních aspektů bezpečnosti IT, as i konkrétnější technické koncepty a využití technologie týkající se bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti informačních systémů). Získání certifikátu EITCA/IS Academy je spojeno se získáním znalostí a složením závěrečných zkoušek ze všech 12 samostatných kurzů EITC tvořících Akademii (k dispozici také samostatně jako jednotlivé certifikace EITC). Více podrobností naleznete na FAQ stránky.

Program EITCA/IS Information Security Academy obsahuje 12 samostatných certifikátů EITC (kurzy certifikace evropských informačních technologií) s celkem 180 hodin didaktického obsahu (15 hodin za každý certifikát EITC).
Níže je uveden seznam certifikací EITC zahrnutých do kompletního programu EITCA/IS Information Security Academy v souladu se specifikacemi Evropského institutu pro certifikaci informačních technologií EITCI. Kliknutím na příslušnou certifikaci EITC zobrazíte podrobný program.

Jednotlivé certifikáty EITC lze zakoupit také samostatně, aniž by bylo nutné zakoupit úplnou akademii, v tomto případě se však nevztahuje podpora EU.

EITCA/IS Information Security Academy je pokročilý vzdělávací a certifikační program s rozsáhlým didaktickým obsahem, který odpovídá mezinárodním postgraduálním studiím v kombinaci s průmyslovým školením a překonává standardní nabídky školení v oblasti grafiky v různých oblastech počítačové grafiky dostupné na trhu. Obsah certifikačního programu EITCA Academy je specifikován a standardizován Evropským institutem pro certifikaci informačních technologií EITCI v Bruselu. Tento program je postupně aktualizován z důvodu pokroku IT v souladu s pokyny institutu EITCI a podléhá pravidelným akreditacím.

Personalizované certifikáty, které účastník získá po absolvování EITCA/CG Academy, se skládají z certifikátu EITCA/CG Computer Graphics Academy a 9 konkrétních certifikátů EITC/CG. Níže jsou uvedeny vzorky všech těchto certifikátů:

etca-cg-1024x721EITC-CG-BL1-AAH08101234-Suppl EITC-CG-BL2-AAH08101234-Suppl EITC-CG-APS-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AIDF-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AI-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AF-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AD-AAH08101234-Suppl EITC-CG-SU-AAH08101234-Suppl EITC-CG-GIMP-AAH08101234-Suppl

Certifikáty EITCA i EITC obsahují jméno účastníka, název certifikačního programu, datum vydání a jedinečné certifikační ID. Certifikáty EITC navíc obsahují podrobný popis obsahu programu spolu s výsledkem procentního skóre zkoušky a automatickým online ověřením certifikátu založeným na QR kódu. Systém skenování QR kódů umožňuje snadné rozpoznávání strojů a automatizaci ověřování certifikátů, ale ruční ověření pravosti a podrobnosti certifikace je také možné poskytnutím certifikačního ID a příjmení držitele ve službě ověřování EITCI. Ve validační službě EITCI jsou uloženy všechny osobní certifikace a v případě ztráty fyzické certifikace lze odtud objednat další vydání. Existuje také možnost stáhnout si osobní certifikace ve formátu PDF. K certifikátu EITCA je navíc přiložen dodatek k certifikaci s podrobným popisem celého programového obsahu Akademie EITCA (uvádějící všechna tato data ve společné formě spolu s vyčíslenými procentními výsledky). Všechny certifikáty jsou akreditovány vydávajícím Evropským institutem pro certifikaci informačních technologií EITCI.

Proces učení i zkušební postupy v rámci EITCA Academy se provádějí na dálku v rámci e-learningové platformy. Didaktický proces prováděný přes internet s využitím jakéhokoli klientského zařízení je časově a místně plně flexibilní, eliminuje požadavky na fyzickou přítomnost účastníků a odstraňuje bariéry přístupnosti (jako jsou geografické bariéry nebo bariéry časových pásem).

Po přihlášení k vybranému programu EITCA/EITC získají účastníci přístup k personalizovanému e-learningovému prostředí s asynchronní metodologií učení, bez jakýchkoli požadavků na časování.

EITC/EITCA e-learningová didaktika zdůrazňuje:

 • Didaktický proces lze zahájit kdykoli (nábor je otevřen po celý rok) a lze jej provést kdykoli (např. Ve večerních hodinách nebo o víkendech) a z jakéhokoli místa, s použitím jakéhokoli klientského zařízení s přístupem na internet.
 • Aktuální a funkční didaktické zdroje jsou pro účastníka nepřetržitě k dispozici v rámci e-learningové platformy.
 • Široký rozsah didaktického obsahu umožňuje přizpůsobit proces učení potřebám začátečníků i pokročilých účastníků.
 • Veškerý didaktický obsah je k dispozici jako elektronické zdroje na e-learningové platformě (e-přednášky, e-cvičení a e-laboratoře).
 • Každý program EITC může být dokončen i za pouhé 2 dny, zatímco program EITCA Academy může být dokončen v období odpovídajícím počtu programů EITC, které obsahuje, např. V případě akademie EITCA/CG by to bylo 18 dní (obvyklá standardní doba) dokončení je jeden měsíc).
 • Neexistují však žádné časové požadavky na dokončení programů EITC/EITCA a doba dokončení zcela závisí na preferenci účastníka na intenzitě učení.

Interaktivní didaktický proces EITC/EITCA na platformě e-learningu zahrnuje neomezenou dostupnost odborných konzultací. On-line poradenství může kdykoli zahájit účastník, který potřebuje pomoc.

V závislosti na potřebách účastníka může být poradenství omezeno na zodpovězení konkrétních otázek nebo řešení problémů spojených s didaktickým programem. Lze jej také rozšířit na výukové programy a rady, až po individuální didaktický přístup založený na pokroku účastníka. Poradenské služby jsou založeny na komunikačním systému e-learningové platformy a také na individuálním e-mailovém kontaktu a v případě potřeby na chatu s odborníky v reálném čase.

E-learningová platforma zpracovává statistiku všech vzdělávacích aktivit účastníka během implementace didaktického programu, a umožňuje tak konzultantům individualizovat jejich přístup při správné pomoci potřebám účastníka učení. Podrobné zprávy o činnosti jsou platformou automaticky zpracovávány a předkládány konzultujícím odborníkům, aby mohli vědět, které části programu byly nejproblematičtější a vyžadují zaměření. Model individuálního doučování a koučování v závislosti na vzdělávacích potřebách účastníků je založen na podobných přístupech na předních univerzitách a je charakterizován zvyšováním efektivnosti učení, které navíc motivuje účastníky ke zvýšenému úsilí v učení, když se rozhodnou zahájit poradenskou pomoc.

cs

On-line didaktika je vždy programována do kurzů EITC, které končí úplným vzdáleným vyšetřením EITC prováděným přes internet, bez potřeby fyzické přítomnosti ve vyšetřovacím centru. Zkouška má formu uzavřeného testu, včetně 15 náhodných testových otázek s výběrem odpovědí na daný obsah kurzu EITC. Tento vzdálený test provádí účastník v rámci e-learningové platformy (pokud je účastníkovi předložen interaktivní test, který implementuje náhodný výběr testových otázek, schopnost vrátit se k zodpovězeným nebo nezodpovězeným otázkám a časové omezení, které je 45 minut). Úspěšné hodnocení zkoušky EITC je 60% kladných odpovědí, ale nesplnění tohoto limitu umožňuje účastníkovi opakovat zkoušku bez dalších poplatků (existují 2 pokusy o opakování zkoušky zdarma, po nichž další opakované zkoušky vyžadují zpracování platebního poplatku ve výši 20 EUR) . Účastník může opakovat absolvovaný test pro zlepšení skóre pro lepší prezentaci v certifikaci.

Absolvování všech zkoušek EITC, které představují certifikaci EITCA, vede k vydání příslušného certifikátu EITCA Academy účastníkovi, včetně všech zahrnutých certifikátů EITC. Neexistují žádné další zkoušky EITCA Academy (zkoušky jsou přiděleny pouze do kurzů EITC, přičemž každý z nich je vydán certifikátem EITC, zatímco certifikát EITCA Academy je vydáván až po absolvování příslušné skupiny zkoušek EITC). Skóre uvedená na certifikaci EITCA Academy jsou skóre všech certifikací EITC, které zahrnují určitou akademii EITCA. Všechny postupy jsou implementovány plně vzdáleně v Bruselu a ceritifikát je zaslán účastníkovi, zatímco digitální certifikace je trvale uložena v ověřovací službě EITCI.

Certifikační proces spolu se všemi zkouškami je prováděn plně vzdáleně on-line v rámci moderní e-learningové platformy v asynchronním režimu. Díky flexibilně organizovanému e-learningovému didaktickému procesu spolu se všemi zkouškami prováděnými vzdáleně a asynchronně přes internet (umožňující nejvyšší flexibilitu v čase s účastníkem samostatně organizujícím jeho vzdělávací činnost podle vlastního uvážení) není nutná fyzická přítomnost účastníka , proto je eliminováno mnoho překážek.

Certifikace EITCA Academy a EITC jsou plně kompatibilní s Evropským systémem pro přenos a akumulaci kreditů (ve zkratce ECTS). Pokud studujete na evropské univerzitě (ne nutně v EU, ale v zemi, která se účastní standardu ECTS), můžete účtovat dokončení EITCA Academy nebo EITC kurzů za váš probíhající vysokoškolský nebo postgraduální studijní program v rámci systému vysokoškolského vzdělávání na národní úrovni. To je možné, protože certifikace EITCA Academy a EITC jsou kompatibilní se standardem ECTS a mají přiřazené skóre ECTS podle standardní specifikace. Na straně správy univerzity však stále existuje rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí účtování o absolvování určitého certifikačního kurzu EITC ve vašem akademickém studijním programu (takový dotaz by měl být zaslán děkanátu spolu s příslušnými certifikacemi EITC/EITCA a jejich doplňky). Certifikace EITC a EITCA jsou poskytovány s podrobnými programovými dodatky (v souladu s referenčním standardem EU pro dodatek k diplomu), které umožní řádné zvážení obsahové rovnocennosti s příslušným univerzitním kurzem nebo odpovídající množství kvalifikací a kompetencí i na univerzitách v země, které se neúčastní systému ECTS. Pokud studujete na univerzitě, která již přijala kredity EITC/EITCA ECTS, měl by tento proces proběhnout automaticky. Je také důležité zvážit přidanou hodnotu pro vaše akademické vedení absolvování pokročilého studijního programu v Bruselu, které při předložení na univerzitě zvyšuje vaši šanci na postgraduální akademickou kariéru, pokud o ni budete mít zájem (např. Doktorské studium).

Akademie EITCA se skládají ze skupin jednotlivých certifikačních kurzů EITC a každému z nich je přidělen konkrétní počet kreditů ECTS (obvykle 3 až 5 kreditů ECTS na každém kurzu EITC), udělených držiteli certifikace spolu s certifikací po ukončení zkouška. Stupnice klasifikace EITC/EITCA založená na percantage je také plně kompatibilní s klasifikační stupnicí ECTS, což podporuje přijetí externích výsledků učení. Evropský systém přenosu a akumulace kreditů (ECTS) slouží jako evropský standard pro porovnávání dosaženého akademického studia a výkonu studentů vysokoškolského vzdělávání v celé Evropské unii a dalších evropských zemích, které se chtějí účastnit standardu ECTS. Za úspěšně absolvované kurzy se uděluje příslušný počet kreditů ECTS. Kredity ECTS slouží jako reference k porovnání složitosti kurzů v různých vysokých školách a na základě dohod mezi těmito institucemi o uznání kurzů absolvovaných v různých institucích na základě kreditů ECTS podporují mezinárodní výměnu studentů EU a studium v ​​zahraničí. Je třeba poznamenat, že mnoho zemí má podobné standardy, které také mohou snadno účtovat kredity ECTS. Získání kreditů ECTS v programu EITC/EITCA jistě pozitivně doplní vaše akademické chování na jakékoli univerzitě.

Po dotaci EITCI je akademie EITCA/IS Information Security Academy ověřující profesionální IT kompetence mezinárodně přístupná v rámci 80% dotovaného EITCI poplatku pro občany EU i mimo EU po celém světě (bez ohledu na státní příslušnost a status), což umožňuje získat profesionální certifikaci informační bezpečnosti vydané v Brusel v rámci zlomku nákladů spojených se studiem v zahraničí v EU.

Rozvíjejte a formálně potvrzujte profesionální grafické a designové dovednosti svých zaměstnanců online v Bruselu.

Pokud vás nebo vaši organizaci zajímá program, dotace EITCI umožní 80% snížení poplatku za evropskou certifikační akademii IT podporujícího šíření standardu (snížení poplatku za EITCI platí po celém světě pro občany EU i mimo EU bez ohledu na jejich stav zaměstnání).

eu

Všechny níže uvedené certifikační programy EITC jsou součástí akademie EITCA/IS Information Security Academy

Každou certifikaci EITC si můžete zakoupit samostatně, ale v EITCA/IS Academy získáte přístup ke všem výše uvedeným

Účast na EITCA/IS Academy vám ušetří 220 EUR a v případě využití 80% slevy na dotaci EITCI vám ušetří ještě více (celkové samostatné náklady na výše uvedených 12 certifikátů EITC jsou 1320 EUR, zatímco 80% EITCI dotované EITCA/IS místo, které je pokrývá, je jen 220 EUR).

Akademie bezpečnosti informačních technologií EITCA/IS Certifikát IT bezpečnosti (EITCA/IS): zmocňuje jednotlivce jako odborníky v oblasti aplikované bezpečnosti IT, tj. Jednoho z nejdůležitějších odvětví informačních technologií a činí je vysoce cennými pro moderní trhy práce v odvětvích těžce industrializované ekonomiky. Upozorňujeme, že poplatek bude snížen na € 220 v rámci příslušné 80% dotace EITCI. Poplatek zahrnuje certifikaci EITCA/IS a 12 certifikací EITC.  1,100.00 ČTĚTE VÍCE ŽÁDNÉ MÍSTA VLEVO

evropské směrnice

Plně on-line implementace Digitálního programu Evropské komise pro Evropu v oblasti informační bezpečnosti formální potvrzení

E-learning s vlastním tempem

Můžete dokončit celou akademii EITCA/IS stejně rychle jako za jediný měsíc

Uznaný standard

Více než 100 000 certifikátů EU EITCA vydaných po celém světě s předními mezinárodními společnostmi certifikujícími zaměstnance v EITCA

Přístup k softwaru

Abyste se mohli naučit a dobře připravit na vzdálené zkoušky EITCA, získáte zkušební přístup ke veškerému příslušnému softwaru

BEZPEČNOST STUDIÍ V BRUSELU PLNĚ ON-LINE A ZÍSKEJTE CERTIFIKOVANOU DÁLKU EU

Máte nárok na 80% dotaci EITCI, avšak časově a počtem míst pro EITCA/IS Academy

Nezapomeňte zkontrolovat ZDARMA IT ID ZÍSKEJTE SE IT ID 03 dny 12 hodin 54 minut 04 sekundy

  80% dotace EITCI pro akademii EITCA je platná do konce 31/1/2021. Dotační kód můžete poslat na svůj e-mail - abyste ho neztratili.

  DŮLEŽITÉ DŮVODY NA ÚČASTI V EITCA/JE AKADEMIE

  Níže naleznete přehled výhod účasti na EITCA/IS Academy, které můžete zvážit. Upozorňujeme, že poté, co se rozhodnete přihlásit do jakéhokoli programu certifikace EITC nebo EITCA Academy, můžete rezignovat do 30 dnů a získat zaručenou plnou náhradu.

  UZNÁVÁ CERTIFIKACI IT

  Evropská certifikace IT vydaná v Bruselu je standardem osvědčení o způsobilosti vyvinutým a šířeným od roku 2008

  K dnešnímu dni

  Osnovy s úrovněmi postupu od začátečníků po profesionály, které lze dokončit i za 1 měsíc

  FLEXIBILNÍ DISTANTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  Plně online certifikační postup s online konzultacemi a dálkovými zkouškami - studium odkudkoli a kdykoli

  KOMPLEXNÍ ATTESTMENT ZRUČNOSTÍ

  Vaše osvědčení o akademii EITCA s dodatkem a všechny příslušné certifikáty EITC vydané v Bruselu k potvrzení vašich dovedností

  PRAXE SOFTWARE

  Předání v rámci příslušného softwaru se zkušebním přístupem jako součást přípravy praktických prvků certifikačního postupu

  80% DOTACE EITCI

  Platí pro všechny účastníky bez ohledu na státní příslušnost, bydliště a status a snižuje poplatky za akademii EITCA o 80% na 220 EUR

  VZDĚLÁVÁNÍ TOMMOROWU, DNES

  Dálkové vzdělávání a dálkové zkoušky vám poskytují svobodu přístupu k certifikaci EU EITCA/EITC kdekoli a kdykoli za zlomek nákladů spojených se studiem v zahraničí v Bruselu v EU. Kvalitní rozvoj digitálních kompetencí těží nejen z osobního prospěchu, ale je také součástí celosvětového růstu informační společnosti a podporuje digitální globální trh a ekonomiku zítřka. Není to jen vaše, ani budoucnost EU.

  Institut EITCI
  Akademie EITCA představuje řadu tematicky souvisejících certifikačních programů EITC, které lze dokončit samostatně, což samo o sobě odpovídá standardům odborného vzdělávání v oblasti IT. Certifikace EITCA a EITC představují důležité potvrzení příslušných IT znalostí a dovedností držitele, které jednotlivcům na celém světě posilují tím, že potvrzují své kompetence a podporují jejich kariéru. Evropská norma pro certifikaci IT vyvinutá institutem EITCI od roku 2008 usiluje o posílení digitální gramotnosti, šíření odborných kompetencí v oblasti IT v oblasti celoživotního učení a boj proti digitálnímu vyloučení tím, že podporuje lidi se zdravotním postižením, jakož i osoby s nízkým sociálně-ekonomickým statusem a mládež terciární školy. To je v souladu s pokyny politiky digitální agendy pro Evropu stanovenými v jejím pilíři podpory digitální gramotnosti, dovedností a začlenění.

  Porovnání EITCA/IS Information Security Academy a certifikátů EITC

  • JEDNOTNÝ CERTIFIKÁT EITC
  • € 110
   pro certifikát EITC není k dispozici žádná dotace EITCI
  • Získaná certifikace: Jeden vybraný certifikát EITC
  • Obsah programu: 15 hodin (může být dokončena za 2 dny)
  • Učení a zkoušky: Plně vzdálený, podle vašeho rozvrhu
  • Opakování zkoušek: Neomezené, zdarma
  • Odborné didaktické konzultace: Neomezeno, online
  • Přístup: Okamžité provedení potřebných softwarových testů
  • Podmínky: Žádná dotace EITCI, žádná lhůta pro dokončení

  EITC/IS/ACNS
  POKROČILÁ BEZPEČNOST POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

  OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

  ZAHRNUTO DO EITCA/JE POČÍTAČOVÁ GRAFICKÁ AKADEMIE

  EITC/IS/EEIS
  BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O ELEKTRONICKÉ EKONOMII

  OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

  ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

  EITC/IS/CF
  ZÁKLADNÍ KRYPTOGRAFIE

  OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

  ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

  EITC/CG/AF
  SOFTWARE PRO INTERAKTIVNÍ ANIMACE A GRAFIKU (ADOBE FLASH)

  OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

  ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

  EITC/IS/FAIS
  FORMÁLNÍ ASPEKTY BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

  OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

  ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

  EITC/IS/OS
  BEZPEČNOST PROVOZNÍCH SYSTÉMŮ

  OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

  ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

  EITC/IS/QCF
  ZÁKLADNÍ ZÁKLADY CRYPTOGRAPHY

  OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

  ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

  EITC/IS/SMMOS
  BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ V SYSTÉMECH PROVOZU MICROSOFT

  OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

  ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

  EITC/QI/QIF
  INFORMACE O MNOŽSTVÍ A ZÁKLADNÍ POČÍTAČE MNOŽSTVÍ

  OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

  ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

  EITC/FC/CCT
  POČÍTAČOVÁ KOMPLEXNOSTNÍ TEORIE

  OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

  ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

  EITC/CN/SCN1
  SÍŤ POČÍTAČŮ 1

  OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

  ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

  EITC/CN/SCN2
  SÍŤ POČÍTAČŮ 2

  OFICIÁLNÍ CERTIFIKACE EU EITC PLNĚ ON-LINE

  ZAČLENĚN DO EITCA/JE AKADEMIE INFORMACÍ O BEZPEČNOSTI

  PREV
  NEXT

  STANOVISKÁ ÚČASTNÍKŮ EITCA

  „Je nezbytné, aby školení umožnilo získat mezinárodní certifikát, i když je učení a zkouška vzdálené, myslím si, že by tyto kurzy měly být více populární.“

  MARIE

  TOULOUSE, FRANCIE
  „Spousta popisů. Vzdělávání na vysoké úrovni. Možnost konzultovat s lektory. Jasnost obsahu.“

  CARL

  GOTHENBURG, ŠVÉDSKO

  MITCH

  NEW YORK, USA
  "Tréningový program se mi velmi líbil, dal mi nový pohled na počítačovou grafiku."

  Evropská akademie pro certifikaci IT je komplexní odborné osvědčení rámec prokazující schopnosti v profesionálních výzvách a postupující v digitální kariéře.

  S akademií EITCA získáte přístup k několika evropským programům certifikace IT seskupeným dohromady, aby vám poskytly pomocné dovednosti pro vaši odbornost.

  STATISTIKA CERTIFIKAČNÍCH PROGRAMŮ EITCA AADEMIE A EITC

  1000 +

  CERTIFIKAČNÍ KURZY HODINY PROGRAMU

  70 +

  EITC A EITCA AKADEMICKÁ CERTIFIKACE K DISPOZICI

  1 000 000+

  JEDNOTLIVCI 40+ ZEMÍ ZÍSKANÝCH STANDARDEM

  50 000 000+

  OSOBNÍ HODINY ROZVOJE ZRUČNOSTÍ ON-LINE

  20 000 +

  NÁSLEDUJÍCÍ A DOPORUČENÍ ZE EU A ZAHRANIČÍ

  ZÍSKEJTE VÁŠ EITCI 80% KÓD DOTACE

  Kód dotace je platný pouze v období jeho způsobilosti, tj do konce 31/1/2021. Platí to 80% dotace snížením poplatků na kterékoli vybrané akademii EITCA na omezeném počtu míst. Aby byl dotační kód aktivován, bude vyžadovat vaši e-mailovou adresu. Po odeslání dotačního kódu na vaši e-mailovou adresu a dokončení formalit přihlášek k certifikaci EITCA před uplynutím doby platnosti dotačního kódu získáte zaručené 80% dotované místo EITCI v Akademii EITCA, které platí pro všechny účastníky programu po celém světě, a to jak z EU i ze zahraničí. Dotovaný přístup do Evropské akademie certifikace IT je součástí závazku EITCI při podpoře iniciativy Evropské koalice digitálních dovedností a pracovních míst.

   TOP